Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

CONTACT DR ODUDU FOR YOUR PROBLEM TO BE SOLVE ONCE AND FOR ALL VIA ODUDUSPELL@GMAIL.COM OR CALL +2348051913076

(REDIA, 8. 11. 2014 7:22)

Thank to Dr odudu for all his has done in my life am happy today is the help of great Dr odudu for reuniting my family and also for bring back my lost wife. i want to appreciate Dr odudu for bring back my lost happiness.contact Dr odudu on oduduspell@gmail.com or call +2348051913076. what problem are you facing in your family here is the temple of answer which the great man called Dr odudu the wonderful man present ypur problem to Dr odudu i promise you are going to be a happy person like i do today his direct email is oduduspell@gmail.com or call +2348051913076.
REDIA FROM UNITED KINGDONThank to Dr odudu for all his has done in my life am happy today is the help of great Dr odudu for reuniting my family and also for bring back my lost wife. i want to appreciate Dr odudu for bring back my lost happiness.contact Dr odudu on oduduspell@gmail.com or call +2348051913076. what problem are you facing in your family here is the temple of answer which the great man called Dr odudu the wonderful man present ypur problem to Dr odudu i promise you are going to be a happy person like i do today his direct email is oduduspell@gmail.com or call +2348051913076.
REDIA FROM UNITED KINGDON

spellcaste

(Dr omogberale, 29. 10. 2014 15:19)

Mé jméno je paní miluje Jsem tak šťastná, protože jsem našel silný a dobrý kouzlo kolečko s ním kontaktovat pro všechny vaše problémy, na jeho mailu omogberalespellcaste@outlook.com
pokud jste tam prochází některé z těchto problémů jsou uvedeny níže:

1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) Pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporováno ve vaší kanceláři.
(4) Chcete ženy / muži spustit po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete-li být bohatí.
(7), který chcete svázat svého manžela / manželku, aby se
tvoje navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Jak jste byl podveden a chcete obnovit své ztracené peníze
můžete kontaktovat lem prostřednictvím e-mailu: omogberalespellcaste@outlook.com

Jak jsem se stal upírem

(Mariam, 28. 10. 2014 19:16)

Ahoj všichni! Mé jméno je Mariam, tak, že já a můj přítel se stal
UPÍŘI jsem kluk z internetu s názvem Mr. William
byl upír, tak jsem mu řekl, že já a moji
chlapec by chtěl, aby se stal upíři a tak se zeptal
mi mé jméno, země, stáří, stav, adresu a kostely
mi zaplatit částku 750 dolarů poslat jeho krev, která
již nyní a během následujících třech dnech jsem měl krev
Vzorek DHL mě a mého přítele měl
krev ve vašem těle a v příštích 30 minut
proměnil v upíra, takže pokud máte zájem stát se
VAMPIRE laskavě obraťte dnes e-mail vampirescreed9@gmail.com

kouzlo kolečko jsem kdy viděl

(Mrs Loveth, 11. 10. 2014 10:24)

Všechny Díky Dr. Odumodo mi pomohl obnovit své manželství po 4 roky odloučení, myslel jsem, že je po všem, dokud jsem se setkal s nádhernou kouzlo kolečko Dr Odumodo kdo mi pomůže se dostat zpět svou ex do 2 dnů, jak slíbil, jaký velký kouzlo kolečko i kdy viděl, ten muž je mocný, pokud jste tam prochází něco z toho problems.contact ho pro více informací odumodospellcaster@hotmail.com

OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(santo, 28. 10. 2013 12:11)

Úžasné svědectví na kolečka pravopisu , který přivedl svou ženu zpátky ke mně .. Jmenuji se santo kovář žiji ve Velké Británii , a já `m šťastně ženatý s krásnou a starostlivá manželka se dvěma dětmivelmi velký problém nastal v mé rodině před sedmi měsíci , mezi mnou a mou ženu tak hrozné , že si vzal případ k soudu žádost o rozvod, řekla, že nikdy nechtěla zůstat se mnou znovu, a že ona mě nemiluješ tak si sbalila z mého domu a udělal mě a moje děti prošly silné bolesti . Zkoušel jsem všechny své dostupné prostředky, aby ji získat zpátky , po hodně prosit , ale všechno marně , a ona to potvrdila , že ona dělala její rozhodnutí , a nikdy mě chtěla vidět znovu. Takže na jeden večer , když jsem se vracel z práce, jsem potkal starého přítele, který požádal o mé ženě Tak jsem vysvětlil všechno, co s ní , tak ona mi řekla, že jediný způsob, jak můžu dostat zpátky svou ženu , je navštívit kouzlo kolečko , protože to opravdu pracoval pro ni příliš Takže nikdy jsem věřil v kouzla , ale neměl jsem jinou možnost , než následovat její radu . Pak mi dala e-mailovou adresu sesilatele kouzla kterého navštívili . { } Okutemple@hotmail.com . Takže druhý den ráno jsem poslal e-mail na adresu , že mi dal , akouzlo kolečko mě ujistil, že dostanu zpátky svou ženu na další den , coúžasné tvrzení ! Nikdy jsem nevěřil , tak mluvil se mnou a řekl mi všechno, co musím udělat . Pak se druhý den ráno , tedy divu, že moje manželka, která se mi nezavolala na osmé { 5} měsíců, dal mi zavolej mne informoval, že se vrátí tak úžasný ! Tak to bylo, jak se vrátila , že ve stejný den , se spoustou lásky a radosti , a omluvila se za svou chybu , a pro bolesti, kterou způsobil mě a mé děti. Pak se od toho dne , náš vztah byl nyní silnější, než jak to bylo před tím, že za pomoci kouzla kolečka . Takže, jsem rad vám tam laskavě návštěvě stejné webové stránky { } okutemple@hotmail.com , jste-li v jakémkoli stavu , jako je tento , nebo máte-li problém týkající se "přinášet své ex zpět. Takže díky za babatemple přivedou zpět svou ženu a přinesl velkou radost své rodině jednou again.okutemple @ hotmail.com
Díky ...

Re: OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(joan nie, 23. 8. 2014 0:11)


I want to use this medium to tell the world about Doctor Jatto who helped me in getting my lover back with his powerful spell, my ex and i where having misunderstanding which led to our breakup though i went to beg her several times to please forgive and accept me back because i know i offended her but each time i went i always feel more deeply in pain and agony because she always walk out on me and would not want to listen to what i have to tell but on i faithful day as i was browsing i came arose a testimony of a woman whose problem was more than mine and yet Doctor Jatto helped her with his spell so i was happy and also contacted Doctor Jatto for help via email and then told him my story but the only thing he said was that i will wipe you tear with my spell so lucky for me everything want well just as he promised and right now i have got my fiance back and we are both living happily. there is nothing Doctor Jatto can not do with is spell and just as promise my self i will keep testifying on the internet of how Doctor Jatto helped me.Are your problem greater that mine or less i give you 100% guarantee that Doctor Jatto will put an end to it with his powerful spell, contact Doctor Jatto for help Via email drjattosplltemple@gmail.com

1. GETTING YOUR EX LOVER BACK.
2. WINNING LOTTERIES.
3. CHILD BEARING.
4. BREAKING OF GENERATION COURSE.
5. GETTING OF JOB.
6. JOB PROMOTION.
7. MONEY SPELL.
8. SPIRITUAL PROTECTION.
9. HERBAL CARE.
10. BEAUTY SPELL.

how i got back my husband

(maria, 9. 8. 2014 3:26)

My name is Maria and i want to testify of the good work done by a faithful Dr Osoba, a spell caster. in my life i never thought there is such thing as spiritual intercession. my problem started nine months back when the father of my kids started putting up some strange behavior, i never knew he was having an affair outside our matrimonial home. it dawn on me on that faithful day 19th of july 21st 4:23pm when he came to the house to pick his things that was when i knew that situation has gotten out of hand and he then told me he was quitting the marriage which i have built for over five years, i was confused and dumbfounded i called on family and friends but to no avail. two months after i started having problem with my kids welfare rent-age and all of it, i really went through hell. until a day i was browsing on the internet and i happen to meet a spell caster i never believed on this but i needed my man back so i gave the spell caster my problem at first i never trusted him so i was just doing it but you know a problem shared is half solved after a week my husband called me telling me that he his coming back home and that was all. now we are living happily and i still do contact him on this email: osobaspelltemple@yahoo.com

Contact him via email:osobaspelltemple@yahoo.com

THANKS,
MARIA

dr.obohspellhom@gmail.com

(mary, 6. 4. 2014 6:03)


Nikdy jsem nevěřil v lásce kouzla , dokud jsem MET TOP kouzlo kolečko tohoto světa . On je opravdu silný a mohla by pomoci kouzlit přivést zpět ONE je pryč , ztracený, nechová milence a MAGIC PENÍZE kouzlo nebo SPELL pro dobrou JOB.I " M TEĎ HAPPY aživým svědectvím COS žena, kterou jsem chtěl provdat mě opustila 2 TÝDNY před svatbou a můj život byl UPSIDE DOWN COS Náš vztah byl zapnutý 2roky ... jsem opravdu miloval ho, ale jeho matka byla proti USA a měl k ničemu placenou práci . Takže když jsem se setkal s tímto kouzlem sesilatel , řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlil situaci věci k němu .. Zpočátku jsem byl nerozhodnutý , skeptický a pochybné , ale já jsem prostě dal to zkusit. V 7 dnech, kdy jsem se vrátil do USA , moje přítelkyně (NOW manželka ) mi volala sama a přišel ke mně se omlouvat , že všechno bylo se vyrovnal s jeho matkou a rodinu a ona dostala novou pracovní pohovor , takže jsme se měli vzít .. I nevěřil, že to cos kouzlo kolečko pouze žádal mé jméno a moje kamarádky jméno a vše co jsem chtěl , aby udělal ... Tak jsme šťastně ženatý a čekáme NÁŠ malý kluk , a moje žena také dostal novou práci a naše životy STAL mnohem lépe . V případě, že někdo potřebuje kouzlo kolečko o pomoc , jeho e-mailovou adresu , dr.obohspellhome @ gmail.com ...... doufám, že vám pomůže ven naše příležitost ... Kontaktujte této velké kouzlo kolečko e-mailem : dr.obohspellhome @ gmail.com

THANKS TO THE GRATE DR UKOSE

(LARA MARK, 13. 3. 2014 0:52)

i am giving this testimony cos l am happy My name is mrs. Lara Mark from Houston,taxes.i never believed in love spells or magic until i met this spell caster once. when i went to Africa in December this year on a business summit. i ment a man called dr. UKOSE.He is powerful he could help you cast a spells to bring back my love’s gone,misbehaving lover looking for some one to love you, bring back lost money and magic money spell or spell for a good job.i’m now happy & a living testimony cos the man i had wanted to marry left me 3 weeks before our wedding and my life was upside down cos our relationship has been on for 2 years… i really loved him, but his mother was against me and he had no good paying job. so when i met this spell caster, i told him what happened and explained the situation of things to him..at first i was undecided,skeptical and doubtful, but i just gave it a try. and in 6 days when i returned to taxes, my boyfriend (is now my husband ) he called me by himself and came to me apologizing that everything had been settled with his mom and family and he got a new job interview so we should get married..i didn’t believe it cos the spell caster only asked for my name and my boyfriends name and all i wanted him to do… well we are happily married now and we are expecting our little kid,and my husband also got a new job and our lives became much better. in case anyone needs the spell caster for some help, email address ukosespelltemple@yahoo.com Great UKOSE i thank you very much thank you in 1000000 times.. if not you i would have been losted and wasted thank you. please make sure you contact him for any financial difficulties okay.. What a powerful man such as DrUKOSE.. he is so much powerful..\\ email him for any difficulties.. ukosespelltemple@yahoo.com

lalapumena@gmail.com

(testimony to you all the people in world i got married to my husband about, 25. 2. 2014 18:04)
i will love to share my testimony to you all the people in world i got married to my husband about 2 year ago we start having problems at home like we stop sleeping on the same bed,fighting about little things he always comes home late at night,drinking too much and sleeping with other women out side i have never love any man in my life except him. he is the father of my child and i don't want to loose him because we have worked so hard together to become what we are and have today .few month ago he now decided to live me and the kid,being a single mother can be hard sometimes and so i have nobody to turn to and i was heart broken.i called my mom and explain every thing to her,my mother told me about DR. LALA how he helped her solve the problem between her and my dad i was surprise about it because they have been without each other for three and a half years and it was like a miracle how they came back to each other. i was directed to DR. LALA on his email:lalapumena@gmail.com and explain everything to him,so he promise me not to worry that he will cast a spell and make things come back to how we where so much in love again and that it was another female spirit that was controlling my husband he told me that my problem will be solved within two days if i believe i said OK So he cast a spell for me and after two days my love came back asking me to forgive him i Am so happy now. so that why i decided to share my experience with every body that have such problem contact Dr LALA the great spell caster on his email addresses lalapumena@gmail.com


osobaspelltemple@gmail.com

(Andy Sowers, 24. 2. 2014 16:10)


An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Andy Sowers,i live in Australia,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{osobaspelltemple@gmail.com }. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {osobaspelltemple@gmail.com },if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the osobaspelltemple@gmail.com for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. osobaspelltemple@gmail.com

osobaspelltemple@gmail.com

( My Name is Erick Wilson, 24. 2. 2014 16:08)My Name is Erick Wilson..I never believed in Love Spells or Magics until I met this special spell caster when i went to Africa to Execute some business..He is really powerful..My wife divorce me with no reason for almost 4 years and i tried all i could to have her back cos i really love her so much but all my effort did not work out.. we met at our early age at the college and we both have feelings for each other and we got married happily for 5 years with no kid and she woke up one morning and she told me she’s going on a divorce..i thought it was a joke and when she came back from work she tender to me a divorce letter and she packed all her loads from my house..i ran mad and i tried all i could to have her back but all did not work out..i was lonely for almost 4 years…So when i told the spell caster what happened he said he will help me and he asked for her full name and her picture..i gave him that..At first i was skeptical but i gave it a try cos h ave tried so many spell casters and there is no solution…so when he finished with the readings,he got back to me that she’s with a man and that man is the reason why she left me…The spell caster said he will help me with a spell that will surely bring her back.but i never believe all this…he told me i will see a positive result within 3 days..3 days later,she called me herself and came to me apologizing and she told me she will come back to me..I cant believe this,it was like a dream cos i never believe this will work out after trying many spell casters and there is no solution..The spell caster is so powerful and after that he helped me with a pregnancy spell and my wife got pregnant a month later..we are now happy been together again and with lovely kid..This spell caster has really changed my life and i will forever thankful to him..he has helped many friends too with similar problem too and they are happy and thankful to him..This man is indeed the most powerful spell caster have ever experienced in life..Am Posting this to the Forum in case there is anyone who has similar problem and still looking for a way out..you can reach him here: osobaspelltemple@gmail.com ..... CONTACT THIS POWERFUL SPELL CASTER TODAY VIA EMAIL:osobaspelltemple@gmail.com

www.skola-magie.cz

(Kristýna, 5. 5. 2013 11:59)

Ahoj já vám můžu doporučit i tenhle web www.skola-magie.cz jsem u nich ve škole magie, mají jí online a je supr, mají i kurzy magie online a eshop s kouzly.

Jak mohu dostat své milence zpět

(Sophia, 14. 1. 2014 13:18)

Zdravím vás všechny na této stránce mi to přináší tolik radosti a štěstí dnes, takže jsem se rozhodl podělit o své štěstí a svědectví vám všem , jmenuji se Sophia jsem z New Yorku, jsem 52 let vdaná i pana George Cranor je na sever Amerika jsme 3 vyrostli děti a vnoučata , před 2 lety můj manžel řekl, že potřebuje rozvést , že již nemá zájem v manželství, které bylo , jak mě můj manžel opustil s dětmi , i cestovat do Afriky s přítelem na návštěvu jeho manžel v Africe Vánoční oslava tam dostat jsem narazil na mocné kouzlo kolečka , která pomáhají lidem opravit své rozbité manželství a vztah ,kouzlo kolečko se nazývá DOCTOR OBALLA , že je velmi silný , že kouzlo pro mě a řekl mi, že i by se měl vrátit do své země můj manžel se na mě čeká doma , když jsem se vrátil do New Yorku, myslel jsem, můj manžel s dětmi čeká na můj příchod můj manžel se mi omlouvat , a my jsme šťastně ženatý teď jsem velmi rád, že jsem se nikdy nezapomene tento mocný kouzlo ošetřit , pokud i vy potřebujete jeho pomoc mu kontakt se svým e-mailem : oballaspelltemple@hotmail.com

ozigolotemple

(ozigolotemple, 19. 12. 2013 23:22)

Minulý týden Dr ozigolo velký kouzlo kolečko přivedl můj manžel ke mně domů náhle poté, co byl rozvedený po dobu několika let. On si vzal druhou ženu, ale to rozpadlo a on se vrátil ke mně po 3 dny od Dr. Jack kouzlo, aby ho zpátky, a to opravdu funguje. On přišel k víře v Dr ozigolo během tohoto je čas. I když jsem se snažil, aby se vzdali, Dr. ozigolo vždy mě přivedl zpátky. Miluji Dr. ozigolo, kdo dělá všechny věci nové. Dávám mu všechno chválu, on také se specializuje na všechny druhy kouzla podobně,
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4) Chceš ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud budete chtít dítě.
(6) Chcete-li být bohatí.
(7) Chcete-li svázat svého manžela / manželku
bude vaše navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Bylinná péče
(10) Pokud můžete být schopni uspokojit svou ženu
sex touha kvůli nízké reakce.
(11) Je-li vaše menstruace odmítají vyjít
den, předpokládám, nebo přes toků.
(12) Je-li vaše práce odmítnou platit, lidé kvůli vám?.
(13) vyřešit problém s půdou a získat ji zpět.
(14) Líbilo se vaše rodina Denny si o svém právu?
(15) Ať lidé poslouchat má slova a dělat to, které.
(16) Máte nízký počet *****

kontaktujte Dr ozogolo prostřednictvím e-mailu; ozigolotemple@gmail.com

kontaktujte ho za každou pomoc

( wayne angela, 21. 11. 2013 4:57)

My Name wayne angela .
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu. Byl jsem ve vztahu k 4yrs s mým přítelem a všechno šlo tak sladký jsem ho milovala a já jsem věřil, že mě miluješ ho víc než cokoliv jiného v tomto světě po chvíli jsem si všiml nějaké změny v něm , takže jsem věděl, že něco není v pořádku Snažil jsem se , prosím mu bylo v několika , ale přesto ne outcome.shortly jsem si všiml , že vidí jinou dívku snažil jsem se mu vysvětlit , že jsem ho milovala tak moc , ale on se ani listen.one den jsem četl svědectví o podobném případě osoba svědčící o dobré práci tohoto skvělého doktora Ozalogbo i když jsem nevěřil, že jsem byl přesvědčen, že můj přítel , takže jsem se s ním a dejte mu vědět, všechny moje problémy a on řekl, že jsem neměl strach jsem si, že všechno bude v pořádku pro mě, a stejně jako řekl 2dny můj milenec byl zpět k muži , které jsem znal předtím, díky tobě velký Dr Ozalogbo , takže pokud se chystáte přes podobný problém , jako je tento , kontaktujte ho i vám zaručit , že vám pomůže tady , jeho email: ozalogboshrine @ gmail . com .

ozalogboshrine@gmail.com

(angela Hazelwood, 21. 11. 2013 4:43)

angela Hazelwood
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu.
Poté, co byl ve vztahu s Jakem po dobu pěti let , on se rozešel se mnou, jsem dělal všechno možné, aby ho přivést zpátky , ale všechno bylo marné , chtěla jsem ho tak kvůli lásce mám pro něj, prosil jsem ho se vším jsem sliby , ale on odmítl . Vysvětlil jsem mu svůj problém s někým, on-line , a navrhla , že bych měl kontaktovat kouzlo kolečko , které by mi mohl pomoci seslat kouzlo , aby ho zpátky, ale já jsem ten typ , že nemají věří v kouzlo , neměl jsem na vybranou , než to zkusit , Myslel jsem kouzlo kolečko s názvem dr ozalogbo a já ho e-mailem , a on mi řekl, že tam nebyl žádný problém , že všechno bude v pořádku , než dva dny , že můj ex se vrátí ke mně , než dva dny vrhl kouzlo a překvapivě ve druhém den , to bylo asi šestnáct hodin . Můj bývalý mi volal , byl jsem tak překvapen , jsem odpověděl na volání a vše, co řekl , že byl moc líto všeho, co se stalo , že chtěl, abych se k němu vrátit , že mě miluje tak moc . Byla jsem tak šťastná a šel k němu , to bylo, jak jsme začali žít spolu šťastně znovu. Od té doby jsem udělal slib, že někdo vím, že mají vztah problém, byl bych pomoci této osobě odkazem ho, aby jedinou skutečnou a mocné kouzlo kolečka , kteří mi pomohli s mým vlastním problémem a který je odlišný od všechny falešné ty tam . Někdo mohl potřebovat pomoc kouzla kolečka , jeho email: ozalogboshrine@gmail.com , můžete ho e-mailem , pokud budete potřebovat jeho pomoc ve vašem vztahu nebo tak něco. Nikdy nemůže přestat mluvit o Vy, pane .

spell caster

(shaij, 8. 11. 2013 14:07)

Nevím, jak jsi to udělal, ale jste to udělal. Můj muž se vrátil do
Týden poté, co jste Ultimate Return My Love Spell x 3. nakonec
dumpingové tu druhou ženu. On řekl, že nemůže přestat myslet na mě.
Říkal, že přemýšlel o mě každý den NON-STOP! Pořád nemůžu
uvěřit. Přeji si, abych tě našel dřív, než jsem zaplatil tolik peněz
jiné stránky a kouzelníky. Budeme se na dnešní večerní koncert a
Tento měsíc jsme se chystáte do Las Vegas, myslím, že je to překvapení, protože
on mluvil o manželství v poslední době. díky kněze ogbodo vás
můžete kontaktovat na jeho e-mailovou ogbodo@gmail.com kněze...

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »