Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ozigolotemple

(ozigolotemple, 19. 12. 2013 23:22)

Minulý týden Dr ozigolo velký kouzlo kolečko přivedl můj manžel ke mně domů náhle poté, co byl rozvedený po dobu několika let. On si vzal druhou ženu, ale to rozpadlo a on se vrátil ke mně po 3 dny od Dr. Jack kouzlo, aby ho zpátky, a to opravdu funguje. On přišel k víře v Dr ozigolo během tohoto je čas. I když jsem se snažil, aby se vzdali, Dr. ozigolo vždy mě přivedl zpátky. Miluji Dr. ozigolo, kdo dělá všechny věci nové. Dávám mu všechno chválu, on také se specializuje na všechny druhy kouzla podobně,
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4) Chceš ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud budete chtít dítě.
(6) Chcete-li být bohatí.
(7) Chcete-li svázat svého manžela / manželku
bude vaše navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Bylinná péče
(10) Pokud můžete být schopni uspokojit svou ženu
sex touha kvůli nízké reakce.
(11) Je-li vaše menstruace odmítají vyjít
den, předpokládám, nebo přes toků.
(12) Je-li vaše práce odmítnou platit, lidé kvůli vám?.
(13) vyřešit problém s půdou a získat ji zpět.
(14) Líbilo se vaše rodina Denny si o svém právu?
(15) Ať lidé poslouchat má slova a dělat to, které.
(16) Máte nízký počet *****

kontaktujte Dr ozogolo prostřednictvím e-mailu; ozigolotemple@gmail.com

kontaktujte ho za každou pomoc

( wayne angela, 21. 11. 2013 4:57)

My Name wayne angela .
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu. Byl jsem ve vztahu k 4yrs s mým přítelem a všechno šlo tak sladký jsem ho milovala a já jsem věřil, že mě miluješ ho víc než cokoliv jiného v tomto světě po chvíli jsem si všiml nějaké změny v něm , takže jsem věděl, že něco není v pořádku Snažil jsem se , prosím mu bylo v několika , ale přesto ne outcome.shortly jsem si všiml , že vidí jinou dívku snažil jsem se mu vysvětlit , že jsem ho milovala tak moc , ale on se ani listen.one den jsem četl svědectví o podobném případě osoba svědčící o dobré práci tohoto skvělého doktora Ozalogbo i když jsem nevěřil, že jsem byl přesvědčen, že můj přítel , takže jsem se s ním a dejte mu vědět, všechny moje problémy a on řekl, že jsem neměl strach jsem si, že všechno bude v pořádku pro mě, a stejně jako řekl 2dny můj milenec byl zpět k muži , které jsem znal předtím, díky tobě velký Dr Ozalogbo , takže pokud se chystáte přes podobný problém , jako je tento , kontaktujte ho i vám zaručit , že vám pomůže tady , jeho email: ozalogboshrine @ gmail . com .

ozalogboshrine@gmail.com

(angela Hazelwood, 21. 11. 2013 4:43)

angela Hazelwood
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu.
Poté, co byl ve vztahu s Jakem po dobu pěti let , on se rozešel se mnou, jsem dělal všechno možné, aby ho přivést zpátky , ale všechno bylo marné , chtěla jsem ho tak kvůli lásce mám pro něj, prosil jsem ho se vším jsem sliby , ale on odmítl . Vysvětlil jsem mu svůj problém s někým, on-line , a navrhla , že bych měl kontaktovat kouzlo kolečko , které by mi mohl pomoci seslat kouzlo , aby ho zpátky, ale já jsem ten typ , že nemají věří v kouzlo , neměl jsem na vybranou , než to zkusit , Myslel jsem kouzlo kolečko s názvem dr ozalogbo a já ho e-mailem , a on mi řekl, že tam nebyl žádný problém , že všechno bude v pořádku , než dva dny , že můj ex se vrátí ke mně , než dva dny vrhl kouzlo a překvapivě ve druhém den , to bylo asi šestnáct hodin . Můj bývalý mi volal , byl jsem tak překvapen , jsem odpověděl na volání a vše, co řekl , že byl moc líto všeho, co se stalo , že chtěl, abych se k němu vrátit , že mě miluje tak moc . Byla jsem tak šťastná a šel k němu , to bylo, jak jsme začali žít spolu šťastně znovu. Od té doby jsem udělal slib, že někdo vím, že mají vztah problém, byl bych pomoci této osobě odkazem ho, aby jedinou skutečnou a mocné kouzlo kolečka , kteří mi pomohli s mým vlastním problémem a který je odlišný od všechny falešné ty tam . Někdo mohl potřebovat pomoc kouzla kolečka , jeho email: ozalogboshrine@gmail.com , můžete ho e-mailem , pokud budete potřebovat jeho pomoc ve vašem vztahu nebo tak něco. Nikdy nemůže přestat mluvit o Vy, pane .

spell caster

(shaij, 8. 11. 2013 14:07)

Nevím, jak jsi to udělal, ale jste to udělal. Můj muž se vrátil do
Týden poté, co jste Ultimate Return My Love Spell x 3. nakonec
dumpingové tu druhou ženu. On řekl, že nemůže přestat myslet na mě.
Říkal, že přemýšlel o mě každý den NON-STOP! Pořád nemůžu
uvěřit. Přeji si, abych tě našel dřív, než jsem zaplatil tolik peněz
jiné stránky a kouzelníky. Budeme se na dnešní večerní koncert a
Tento měsíc jsme se chystáte do Las Vegas, myslím, že je to překvapení, protože
on mluvil o manželství v poslední době. díky kněze ogbodo vás
můžete kontaktovat na jeho e-mailovou ogbodo@gmail.com kněze...

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,

OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(santo, 28. 10. 2013 12:13)

Mé jméno je SANTO Westley .. Nikdy jsem věřil v kouzla lásky a magie, dokud jsem nepotkal tuto zvláštní kouzlo kolečko , když jsem se kontaktovat tohoto muže jménem okutemple@hotmail.com provést nějakou práci .. On je opravdu silný .. Moje žena mě rozvod bez důvodem pro téměř 4 roky a snažil jsem se vše, co jsem mohl, abych ji mít zpátky protože jsem opravdu rád ji tak moc , ale všechny mé úsilí nevyšlo .. jsme se setkali v našem raném věku na vysoké škole , a oba máme city pro sebe navzájem a my šťastně oženil po dobu 5 let s žádným klukem a ona se probudila jedno ráno a ona mi řekla, že se to děje s rozvodem .. jsem si myslel, že je to vtip a když se vrátila z práce , že řízení se mnou o rozvodu dopis a sbalila všechny své zatížení od mého domu .. běžel jsem blázen , a já se snažil všechno, co jsem mohl mít zpátky , ale všechno nevyšlo .. byl jsem osamělý téměř 4 roky ... Takže když jsem řekl , co se stalo kouzlo kolečko řekl, že mi pomůže, a požádal o její plné jméno a její obraz .. dal jsem mu, že .. Zpočátku jsem byl skeptický, ale dal jsem to zkusit cos se snažil tolik kouzlo kolečka a neexistuje žádné řešení ... takže když skončil s čtení , se vrátil se mi, že je to s mužem a že člověk jedůvod, proč mě opustila ...kouzlo kolečko řekl, že mi pomůže s kouzlo, které jistě přinese své back.but nikdy jsem přesvědčen, to vše ... on mi řekl, že bude vidět pozitivní výsledek během 3 dnů .. o 3 dny později , zavolala mi sama a přišel ke mně apologiz


thank you

(becky, 16. 8. 2013 17:07)

am becky from ukrain i want to thank amumu for making my ex coming back to me after three years, if you have any problem contact amumuspelltemple@gmail.com. he can help you with real spell that can bring back your husband and make you to get promotion in your working place. and many other thing,

Centrum řešení

(DR OGBODU, 29. 6. 2013 14:25)

GET váš milenec zpět. ztracené lásce kouzla zavolat +2348073851115 psychické, bylinkář léčitel, jsem pomáhal lidem řešit jejich manželství, vztahy a milostné problémy s výkonným kouzlo lásky. Musím pokorně říci, že mám velmi vysokou úspěšnost v následujících případech:
(1) Pořiďte si ztracené milence zpět
(2) Zachycení srdce člověka, kterého milujeme (3) zastavit rozvodu proces
(4) rozbít vztah a vrátit se do svého milence
(5) Proveďte pouto lásky mezi vámi a tím, koho milujete silnou a nerozbitný
(6) se provdala za lásku svého života
(7) spravit zlomené srdce lásky
(8) Jak se dostat na podvodníky je a chcete obnovit ty ztracené peníze.
(9) Rozvod kouzlo
(10), aby vaše podnikání vzkvétat
11), pokud budete mít vždy špatné sny.
12) Chcete-li být podporováno ve vaší kanceláři.
Zavolejte DR OGBODU +2348073851115 nebo e-mail ogbodu.spelltemple@gmail.com

Můžete také přidat mne mít on-line chat s okamžitou mě přes dr.ogbodu@yahoo.com

dodoplaceofservation@yahoo.com

(blessing, 21. 6. 2013 2:34)I am Miss Tricia.,From united states of America.I will start by saying to all that have experience heart break and also cant do with out there lover should please stop here and read up my story, So as you will know how to go solving or getting your ex back from this spell caster..AND AGAIN I WILL WANT TO ALSO TELL ALL THAT THIS SPELL CASTER I WILL WANT TO TELL THE WHOLE WORLD ABOUT IS HARMLESS AND DO NOT HAVE ANY SIDE EFFECT, BUT TO RESTORE AND GIVE YOU BACK WHAT YOU DESERVE, COS WHEN I MEET WITH THIS SPELL CASTER THAT WAS INTRODUCED TO ME BY THE WIFE OF MY BOSS IN MY WORKING PLACE, HE MADE IT CLEAR THAT HE CAN CAST SPELL ON SO MANY OTHER PROBLEMS EXCEPT IN GETTING YOUR EX OR MAKING YOUR LOVER TO LOVE YOU MORE THAT WILL SUITE YOU. Last year December, My lover was cheating on me and was not also give me the attention that a man should give to a woman,And really that was troubling my mind and tearing my heart apart to the extent that i was not concentrating in the office the way i use to before the break up by my lover.And before that incident,I always see how my boss use to love his wife so much. I was binging to think that i was not doing the right thing to him that will make him love me forever,So i really gathered my courage and went to my boss wife office to ask her the secret that made her husband love her so dearly,In the first place she refused in telling me,She asked me why i am asking her such a question,That if is it not normal for every man to love his wife.I told her the reason that made me ask her about this question,That my lover started cheating on me lately,When i knelt down before her for her to see my seriousness in this issue that i went to ask her,She opened up to me by telling me that i should not tell anybody about what she want to tell me,The wife to my boss started to say to me that she used a very powerful spell on his husband to love her,And the spell that she used is harmless, But the spell is just to make him love her and never to look for any other woman except her. I QUICKLY ASK HER HOW DID SHE GET TO KNOW THIS GREAT,POWER,DURABLE AND PERFECT WORK SPELL CASTER,she said that a friend of hers also introduce her to him. Then i also ask her how i can meet with this spell caster.SHE SAID EVERYTHING TO ME,THAT THE NAME OF THIS SPELL CASTER IS Dr. dodo Mopa TEMPLE.My next question to her was how can i get this wonderful spell caster,She said she is going to give me the email of the spell caster for me to contact him for my problem,Really she gave to me this spell caster email and i contacted him and explained all to him,And after every thing that needed to be done by the spell caster, In the next two days, My lover that hated me so much came to house begging for forgiveness and i was so glad that i have finally gotten my heart desire..I was so grateful to this spell caster for what he has done for my life.. So i made a promise to him that i will always continue telling the world about his wonderful work towards me and also to other that came to you before and also the people that will also get to you from my story that i narrated online now..I will want to say to the entire world that you should not cry over noting again, That there is a great man that has been helping individuals to restore there Joy and smile in there faces !! The direct email to get this man is : dodoplaceofservation@yahoo.com ,This is what i want to tell you all out there,That is thinking that all hope is lost OK..Thanks

dodoplaceofservation@yahoo.com

(just, 17. 6. 2013 18:56)

I don't just know how to start am just short of word's and happy that i celebrate my Esther with my wife,Due to the help of Dr dodo ,This Dr dodo has brought back happiness into my life that i have lacked for year,My name is Maxwell am from the United State of America,Am just so happy today and today has been the happiest day of my life and this happiness has brought me joy and am so happy,Because Dr dodo brought back my lover Tricia into my arms without any delay,After my lover left me for good 2years,i was in deep pain and always thinking because i truly loved Tricia,Until a faithful day listen to the radio due to boredom,Then in which i had a lady shouting in happiness about the great thing Dr dodo has done how Dr dodo brought back her lover back into her arms within 36hours,when i had that goodness i decided in contacting Dr dodo immediately,Because i was desperate in getting in touch with him,So i got in touch with him,Which then i told him my problem and he promised in bringing back Tricia back to my arms within 24hours,And then when i had that Tricia would be back to my arms within 24hours i was so happy and waiting to feel Tricia,And really Tricia came into my arms within 24hours,Begging me for forgiveness,i was so happy when i saw Tricia now my lover is fully back to my arms due to the help of this great man Dr dodo who has bought back happiness into our great country(Usa)Please friend in need of help you don't need to go far all you need to do is for you to kindly contact Dr dodo dodo for help,Because he his trustworthy and straight forward,You can contact him on his private mail,dodoplaceofservation@yahoo.com

jaja12demonsspell@yahoo.com

(Andy Sowers, 17. 6. 2013 18:52)Am now happy happy and happy, my name is Pamela from Canada I believe Dr dodo now, After so many comments on how Dr dodo helped alot of people got back their Ex, Jobs and properties, i contacted him and tell my story of how a lady broke my relationship, Been married for 8yrs and with 3kids, suddenly my Husband moved out and told me never to contact him again, i was so heart broken, depressed and sad, after all the story, Dr dodo told me to put my mind at rest and told me that all my problems will be solved within 2days , i was still hoping until Dr called me again for my husbands picture and told me, i will have to get some items and i did all he asked me, on Sunday morning David came home by himself and knelt down to beg me, weeping bitterly and asked for forgiveness, i did forgive him and i told Dr odia about everything and he said all he wants from me is to share the good news with the world so people out there , here is a prove that real casters are still online, for any kind of problems that need solutions, contact Dr dodo : dodoplaceofservation@yahoo.comagagulovespell@gmail.com

(cynthia, 7. 6. 2013 11:00)

i třeba můj ex zpět za dobrou velmi mocné kouzlo kočky nyní
Jmenuji se Cynthia a můj bývalý přítel kopačky mi před 8 měsíci poté, co jsem ho chytil, že má poměr s někým jiným a urážlivé ho. Chci ho zpátky v mém životě, ale on odmítne přijít do kontaktu se mnou. Byl jsem tak zmást a nevím, co mám dělat, tak jsem navštívila internet za pomoc a já jsem viděl, svědectví o tom, jak kouzlo kolečko jim pomohou dostat své ex zpět, takže jsem se obraťte na kouzlo kolečko a vysvětlit své problémy s ním. .... že kouzlo pro mě a mě ujišťují, 3 dny, že můj ex se vrátí ke mně ak mému překvapení největší třetí den mého peter zaklepala na dveře a prosit o odpuštění. Jsem tak šťastná, že moje láska je zase zpátky a nejen to, jsme před svatbou. Ještě jednou děkuji agagu kouzlo kolečko, jste opravdu talentovaný a nadaný kontakt jeho email: agagulovespll@gmail.com

díky dr. opopospellhome@gmail.com za pomoc

( Lilian, 7. 5. 2013 18:11)

Mé jméno je miss Lilian dávám svědectví o tom, jak kouzlo kolečko je přivést zpět své ex chlapce

přítel i NÍ přítel, který režíroval mě dr opopo na internetu a pak i procházení webu i NÍ dr

opopo jak je obnovena lidé doma a pak jsem se vysvětlit můj problém dr opopo řekl bych neměl

obávat, že bych měl dát he 4 dny pro něj kolečka kouzlo po tom 4 dny můj ex

chlapec přítel mi volal na můj důstojník řádku pak začal beging to je jak můj bývalý milenec

Vrátil se ke mně prosím kontaktujte dr.opopospellhome @ gmail.com

díky dr. brownspellhome@gmail.com za pomoc

( Claire Berry, 7. 5. 2013 18:09)

Jmenuji se Claire Berry z USA. Nikdy jsem nevěřil v lásce kouzel a magie, dokud jsem potkal tento

kouzlo kolečko jednou, když jsem šel do Afriky v prosinci loňského roku na podnikání. On je opravdu

silný a mohla by pomoci kouzla, aby zpět je pryč, ztracen, nechová milenka hledá

pro některé, kdo tě miluju. Přivézt ztracené peníze a magické kouzlo peníze za dobrou práci, já jsem teď

šťastný a živým svědectvím způsobit člověk, kterého jsem chtěl vzít mě opustil měsíc před našima

svatební a můj život byl vzhůru nohama způsobit náš vztah byl na dobu 4 let ... Opravdu

Milovala ho, ale jeho matka byla proti nám, a on měl žádnou dobře placenou práci. Takže když jsem potkal tento

kouzlo kolečko, řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlil situaci, co k němu .. Zpočátku jsem

byl skeptický a nejisté, ale jen jsem to zkusil. A za 3 dny, když jsem se vrátil domů, můj

přítel (nyní manžel) mi volal sám se omluvit, že vše bylo osídleno

jeho matka a rodina a dostal novou pracovní pohovor, takže bychom se měli oženit .. já tomu nevěřila

způsobit, že kouzlo kolečko pouze požádal o mé jméno a můj přítel jméno a vše, co jsem chtěl udělat,

ale i poslouchat jeho pokyny ... Tak jsme se šťastně ženatý a čekáme naše malá

dítě, a můj manžel také dostal novou práci a naše životy se staly mnohem lépe. V případě, že někdo potřeb

kouzlo kolečko na nějakou pomoc, jeho e-mailová adresa: dr.brownspellhome @ gmail.com naděje pomáhá

jste se. Pospěšte si nyní a kontaktujte ho teď přes e-mailovou adresu: dr.brownspellhome @ gmail.com

REAL kouzlo kolečko, které přinášejí MY ex zpět

( Lawrence, 7. 5. 2013 17:55)


Mé jméno je Lawrence.I se rádi podělili o své svědectví všem lidem na fóru protože jsem

nikdy nenapadlo, že budu mít přítele zpět a on tolik znamená pro mě .. Chlapec Chci se dostat

poznamenány na mě nechal 4 týdny na naši svatbu za jinou dívku .., Když jsem jí volal, že nikdy vybral

mé volání, ona mě odstraněn na jeho facebooku a změnil její status na Facebooku od zasnoubená

Single ... když jsem šel do svého místa výkonu práce řekl svému šéfovi, že nechci, aby mě .. jsem ztratil

práce v důsledku tohoto cos já dotírat dostat sám už byl můj život vzhůru nohama a vše

nešla hladce s mým životem ... Snažil jsem se vše, co jsem mohl udělat, aby ho zpátky, vše nevyšlo

dokud jsem se setkal s prorokem, když jsem Cestoval do Afriky splnili některé business se vyvíjí

o několik let zpět .. Řekl jsem mu svůj problém a všechno prošla v získávání záda a jak

Ztratil jsem práci ... řekl mi, že mi pomůže ... Nevěřil jsem, že v prvním place.but se

přísahal, že mi pomůže a on mi řekl, že důvod, proč moje přítelkyně mě opustila, a také mi řekl,

nějaký skrytý secrets.i byl překvapen, když jsem slyšel, že se od něj .. řekl, že bude kouzlo pro

já a budu vidět výsledky v příštích pár dní .. pak jsem cestu zpět k nám

následující den a já jsem mu zavolal, když jsem přišel domů a řekl, že je to práce odlévání ty kouzla a

Koupil všechny materiály potřebné pro kouzla, řekl jsem chtěl vidět pozitivní výsledky

další 2 dny, které je čtvrtek ... Můj přítel mi volal přesně 12:35 a ve čtvrtek

Omlouvám se všem, co udělal .. řekl, že nikdy nevěděl, co dělá, a její náhlé chování

nebylo úmyslné a on slíbil, že k tomu, že byl jako again.it sním, když jsem slyšel,

že se od něj, a když jsme skončili hovor, volal jsem muže a řekla mu, moje přítelkyně volal a

řekl jsem nic neviděl ... Řekl mi, že se také dostat svou práci zpět 3 dny času .. a

kdy její Neděle, říkali mi v mém místě výkonu práce, že bych měl pokračovat v práci v pondělí a

že bude kompenzovat mě lhůtě strávili doma bez práce .. Můj život je zpět

do tvaru, mám svého muže zpět a my jsme šťastně ženatý s dětmi a mám svou práci zpět

too.This člověk je opravdu silný .. pokud budeme mít až 20 lidí, jako je on ve světě, svět

by bylo lepší místo .. on také pomáhal mnoho mých přátel se vyřešit mnoho problémů

a všichni jsou teď šťastní .. Am toto vysílání k fóru pro někoho, kdo se zajímá o

setkání muže pro help.you můžete poslat jej do dr.lucaspellhome01 @ outlook.com
Nemůžu rozdávat jeho číslo cos mi řekl, že nechce být rušen mnoha lidí na celém

svět .. řekl mu e-mail je v pořádku a on bude odpověděl na všechny e-maily co nejdříve .. doufám, že pomohl u

taky .. hodně štěstí: dr.lucaspellhome01 @ outlook.com
. Once Again Jeho e-mailová adresa: dr.lucaspellhome01 @ outlook.com

REAL kouzlo kolečko, které přinášejí MY ex zpět

(MAYIA, 7. 5. 2013 17:52)

Jsem MAYIA z Londýna, jen chci říct všem na těchto stránkách o kouzlo lásky, že Dr.

luca, jehož e-mailová adresa a telefonní číslo jsou: dr.lucaspellhome01 @ outlook.com nebo

+2348182620374 Pro mě udělal, že přivezl svou milenku do 48 hodin. Do doby, než tento okamžik, protože

Dr.luca přivezl jsem si své milence zpátky ke mně teď ke mně chovat jako královna ukaž mi více lásky, než kdy jindy

před a on je vždy na mé straně střežit a chránit mě, s mým milencem po mém boku někdy i

pocit, že jsem královna Anglie Lol. To vše díky Dr. jarto, protože bez něj to všechno

by bylo nemožné v životě .. prosby, pokud máte nějaký problém ho kontaktovat

dr.lucaspellhome01 @ outlook.com

MAYIA

LONDÝN

Moje svědectví proroka Osagieduwa jak můj milenec Vrátil se ke mně

(Prorok Osagieduwa, 30. 12. 2012 21:57)

Mé jméno je vzít,

  Nikdy jsem věřil v kouzlo lásky, dokud jsem potkal předních světových kouzlo kolečko.
On je opravdu silný a mohla by pomoci obsazení kouzlo přivést zpět, jakmile je pryč, ztratil
zlobení milence a peníze kouzlo nebo kouzlo na dobrou práci, nebo co je tvůj problém
je. Jsem živým svědectvím muže jsem chtěl vzít mě opustil před týdnem naše
svatební a můj život byl vzhůru nohama, protože náš vztah byl na 3 roky.
  Opravdu ho miluju, ale jeho matka byla proti nám a neměla dobrou placenou práci. tak
když jsem se setkal s kouzlo kolečko, řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlit situace
věci k němu. Zpočátku jsem byl nerozhodný, skeptický a pochybné, ale já prostě mu
pokus a za 7 dnů, kdy jsem se vrátil do USA, můj přítel (nyní manžel) mi volal
sám a přišel ke mně omlouval, že vše, co bylo se vyrovnal s jeho maminkou
a rodiny a dostal novou pracovní pohovor, takže jsme se dostali manželství.
  Já nevěřím, že to kouzlo kolečko se mě zeptal, pro mé jméno a mou manželé jméno
a to je vše, co jsem chtěl, aby udělal. dobře jsme se vzali a my očekáváme
naše dítě, a můj manžel také dostal novou práci a naše životy se staly lépe. V případě, že někdo
potřebuje kouzlo kolečko o pomoc je to e-mailová adresa

E-mail: spiritualprophtictemple@gmail.com
Telefonní číslo +2348159046213
Název: Prorok Osagieduwa

Moje svědectví proroka Osagieduwa jak můj milenec Vrátil se ke mně

(Prorok Osagieduwa, 30. 12. 2012 21:52)

Mé jméno je vzít,

  Nikdy jsem věřil v kouzlo lásky, dokud jsem potkal předních světových kouzlo kolečko.
On je opravdu silný a mohla by pomoci obsazení kouzlo přivést zpět, jakmile je pryč, ztratil
zlobení milence a peníze kouzlo nebo kouzlo na dobrou práci, nebo co je tvůj problém
je. Jsem živým svědectvím muže jsem chtěl vzít mě opustil před týdnem naše
svatební a můj život byl vzhůru nohama, protože náš vztah byl na 3 roky.
  Opravdu ho miluju, ale jeho matka byla proti nám a neměla dobrou placenou práci. tak
když jsem se setkal s kouzlo kolečko, řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlit situace
věci k němu. Zpočátku jsem byl nerozhodný, skeptický a pochybné, ale já prostě mu
pokus a za 7 dnů, kdy jsem se vrátil do USA, můj přítel (nyní manžel) mi volal
sám a přišel ke mně omlouval, že vše, co bylo se vyrovnal s jeho maminkou
a rodiny a dostal novou pracovní pohovor, takže jsme se dostali manželství.
  Já nevěřím, že to kouzlo kolečko se mě zeptal, pro mé jméno a mou manželé jméno
a to je vše, co jsem chtěl, aby udělal. dobře jsme se vzali a my očekáváme
naše dítě, a můj manžel také dostal novou práci a naše životy se staly lépe. V případě, že někdo
potřebuje kouzlo kolečko o pomoc je to e-mailová adresa

E-mail: spiritualprophtictemple@gmail.com
Telefonní číslo +2348159046213
Název: Prorok Osagieduwa

on mi pomůže přivést zpět svou ex lásku

(Eunice, 4. 12. 2012 6:39)

Jsem Eunice a chci poděkovat proroka Ggenga Okorodu pro podání zpět moji ex přítele, rozešli jsme se na více než 9 měsíců a on mi řekl, že už nikdy nebudeš chtít vidět mě ve svém životě znovu. Miluju ho tolik do té míry, že jsem nemohl myslet na datování každého muže znovu, byl jsem zmatený a stiskněte kvůli lásce jsem měl pro něj udělala všechno, co jsem mohl udělat, aby ho vrať se ke mně, ale všechno šlo marně. tak jsem se rozhodl kontaktovat kouzlo kolečko, i nevěřil v kouzlení já chci zkusit to může být, že bude pracovat pro mě. Kontaktoval jsem Proroka Ggenga Okorodu o pomoc, a on mi řekl, že si kouzlo lásky na něj, řekl jsem mu, jak to udělat. Po třech dnech můj přítel mi zavolal a začal se omlouvat za mě opouští, a také on mi řekl, že mě pořád miluješ. Byl jsem velmi šťastný a děkuji proroka Ggenga Okorodu mi pomohl dostat zpět své ex zpět do mých rukou. Jeho kouzlo je největší ze všech na celém světě, to byla láska kouzlo seslal na mé ex, že ho ke mně vrátí. Všichni vy, dámy, kteří chtějí zpět své ex zpět chci, abyste se obrátili proroka Ggenga Okorodu pro návrat svého bývalého přítele a také vaše ex přítelkyně, kterou může také obsadit jakékoliv kouzlo, které chcete, aby obsazení pro vás. jeho kontaktní e-mail je priest_gbenga.magic_temple@priest.com prostě zkuste ho a tam bude řešení vašeho případu.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »