Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak jsem dostal EX

(Margaret Durr, 28. 10. 2014 19:18)

Vzhledem k mé zlomené manželství obnovena s pomocí magie Dr. skutečná kouzla čaroděje.
Jsem paní Margaret Durr, 38yrs starý, jeho už šest měsíců, co jsem se rozešla s manželem, jsme vyplnili formulář rozvodu, měli jsme velmi velký problém, který byl mimo naši kontrolu, přišli jsme zjistili, že byl poměr s jinou ženou, a tak zůstal mimo mě, protože jsem se ho zeptal, řekl mi vystřelil, po hodně prosby a výmluvami, odmítají se vrátit ke mně. Zkoušel jsem všechno, aby mu věřit, že jsem ho pořád miluju, ale on mi řekl, že je mezi námi konec. tak jsem mluvil můj přítel, mi poradit, co mám dělat, když mi řekl, že jediný způsob, jak se dostat zpět, je navštívit Průvodce lékař kouzelné slovo volal z New Africai Takže jsem vždycky slyšel, ale nikdy věřit , tak jsem opravdu musel navštívit podruhé stejné průvodce, který mě ujistil, že budu mít manžela, po týdnu jeho uvedení kouzel. a ona mi řekla, že si myslela, že všechno bude určitě v pořádku, jakmile byl hotov se svou prací, že nejsem první, kdo pomohl.
A to je to, jak je to magie ao týden později se vplíží, byl jsem tak překvapený, že vidí můj bývalý manžel, který jsem neviděl dobré vedle domu mého otce před šesti měsíci, a žádost o odpuštění. A to je, jak jsme se oba opět šťastný život žil až do teď, náš vztah je nyní silnější, než tomu bylo dříve.
Díky velkému lékaře Dr. Brown kouzlo muže naší doby mi pomohl přivést zpět můj bývalý manžel. Prosím, kontaktujte ho, jeho e​​-mail: dr.brownspellhome@gmail.com

aquetelovespell@gmail.com or aquetelovespell@yahoo.com.his web sitehttp://auqetelovespell.webs.com

(Rita Brian, 5. 4. 2015 6:26)


My name is Rita Brian from United States i want to thank Dr. Aquete for bringing back my husband, we broke up for more than 4 month and he told me that he never want to see me in his life again. i love him so much to the extend that i could not do any thing again, i was confused and depress due to the love i had for him.i did everything i could do to have him come back to me but all went in vain. so i decided to contact a spell caster, i did not believe in spell casting i just want to try it may be it would work out for me. i contacted Dr. Aquete for help, he told me that he have to cast a love spell on him, i told him to start it. after 3 days my husband called me and started to apologize for leaving me and also he told me that he still love me. i was very happy and i thank Dr. Aquete for helping me get back my husband back to my hands. his spell is the the greatest all over the world, it was the love spell he cast on my ex that make him come back to me. all you ladies who want back the ex husband back i want you to contact Dr. Aquete at the following email address and get all your problem solve..No problem is too big for him to solve..Contact him direct at aquetelovespell@gmail.com or aquetelovespell@yahoo.com.his web sitehttp://auqetelovespell.webs.com/THANKS.

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:54)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

Centrum řešení

(DR OGBODU, 29. 6. 2013 14:24)

GET YOUR LOVER back. lost love spells call +2348073851115 psychic, herbalist healer, I helped people to solve their marriages, relationships and love problems with my powerful love spell. I must humbly say that I have a very high success rate for the following circumstances:
(1) Get your lost lover back
(2) Capture the heart of the one you love (3) Stop a divorce process
(4) to break a relationship and return to your lover
(5) Make the bond of love between you and the one you love strong and unbreakable
(6) marry the love of your life
(7) mend a broken love heart
(8) How to get scammer's and you want to recover you lost money.
(9) Divorce spell
(10)make your business flourish
11) if you always have bad dreams.
12) You want to be promoted in your office.
Call DR OGBODU +2348073851115 or EMAIL ogbodu.spelltemple@gmail.com

You can also ADD me to have an online instant chat with me via dr.ogbodu@yahoo.com

Re: Centrum řešení

(tucker stacey, 10. 6. 2014 5:29)

Mé jméno je tucker stacey.To je velmi radostné den mého života kvůli pomoci Dr.Trust poskytla mi tím, že mi pomáhá dostat mého bývalého manžela s jeho kouzla magie a láska. byl jsem ženatý už 6 let a bylo to tak hrozné, protože můj manžel byl opravdu mě podvádí a hledal pro rozvod, ale když jsem narazil na Dr.Trust e-mail na Internetu jak mu pomoci tolik lidí dostat své ex zpět a pomoci, řešení relationship.and, aby lidi, aby se v jejich vztahu šťastný. vysvětlil jsem mu situaci a pak vyhledat jeho pomoc, ale k mé největší překvapení mi řekl že mi pomůže s mým případem a zde teď oslavuju, protože můj manžel má změnit zcela nadobro. Vždycky chtějí být se mnou a nemůže dělat nic bez mé přítomnosti. jsem opravdu těší moje manželství, Jaká skvělá oslava. Já se držet na svědčit na internetu proto, že Dr.Trust je opravdu skutečné kouzlo záklon. : Potřebujete pomoc pak kontakt lékaře důvěru nyní VIA EMAIL Ultimatespellcast@yahoo.com nebo volání +2348156885231 nebo ultimatespellcast@gmail.com. Je jedinou odpovědí na problém a budete cítit šťastní ve vašem vztahu.

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:52)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

supremetemple@hotmail.com

(Dani Santo, 21. 1. 2015 10:07)

An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Dani Santo,i live in United Kngdom,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {supremetemple@hotmail.com},if">{supremetemple@hotmail.comm},if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPAr for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, Thanks..

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:50)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

HE IS FOR REAL HE BROUGHT BACK MY HUSBAND

(MCCART, 23. 9. 2015 8:20)


Hello Every one that read my testimony i know that this are websites for comments and i don't want to abusive here or may be you think am here to make advert i just want to share this life experience with you all most of you might not believe in spell casting or think it evil which is never so that was what i also think at the first stage but when i get close to it i knew it never evil or bad even in the Bible there were spell caster who served God and also performs Miracle. just give it a little step of faith and things will change back for you. I really want to thank Dr Aluta for saving my marriage. My husband really treat me bad and left the home for almost 1 month, i was sick because of this and not my self any more so i told my friend about my husband situation then she told me to contact Dr Aluta a spell caster that he will help me bring back my husband then, i contacted him he told me that my husband is under a great spell of another woman. They cast a spell of return back of love on him, And he came back home for good and today we are happy family again. SHe helped me bring back my husband and i will want the world to contact him if you need any help here.(1) If you want your ex or divorce partner back.(2) if you always have bad dreams.(3) You want to be promoted in your office.(5) If you want a child spell or any disease you want it to get cured. you an reach him on his email traditionalspellhospital@gmail.com

mariadiamond200@outlook.com

(maria, 17. 8. 2015 3:01)

Maria Diamond
I am here to give my testimony about Dr Hassan who helped me in my life, i want to inform the public how i was cured from (HERPES SIMPLEX VIRUS) by Dr Hassan,i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how Dr Hassan cured them. when i contacted him he gave me hopes and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problems like HIV/AIDS . CANCER .HEPATITIS , my HERPES result came out negative. I pray for you Dr.Hassan am cured you can also get your self cured my friends if you really need my doctor help, you can reach him now: drhassansolutiontemple@gmail.com or contact him on +2348144557414. THANK YOU FOR YOU HELP TO CURE MY (HERPES SIMPLEX VIRUS)AM SO GRATEFUL,I WILL ADVICE MY FRIENDS FOR YOU TO HELP SOLVE THEIR PROBLEMS EMAIL:drhassansolutiontemple@gmail.com

supremetemple@hotmail.com

(Vicky, 27. 7. 2015 16:28)

i am here to give testimony of how i got back my husband, we got married for more than 9 years and have gotten two kids. thing were going well with us and we are always happy. until one day my husband started to behave in a way i could not understand, i was very confused by the way he treat me and the kids. later that month he did not come home again and he called me that he want a divorce, i asked him what have i done wrong to deserve this from him, all he was saying is that he want a divorce that he hate me and do not want to see me again in his life, i was mad and also frustrated do not know what to do,i was sick for more than 2 weeks because of the divorce. i love him so much he was everything to me without him my life is incomplete. i told my sister and she told me to contact a spell caster, i never believe in all this spell casting of a thing. i just want to try if something will come out of it. i contacted Supreme spell temple for the return of my husband to me, he told me that my husband have been taken by another woman, that she cast a spell on him that is why he hate me and also want us to divorce. then he told me that they have to cast a spell on him that will make him return to me and the kids, he casted the spell and after 2days my husband called me and he told me that i should forgive him, he started to apologize on phone and said that he still live me that he did not know what happen to him that he left me. it was the spell that Dr papa casted on him that make him comeback to me today,me and my family are now happy again today. thank you Dr papa for what you have done for me i would have been nothing today if not for your great spell. i want you my friends who are passing through all this kind of love problem of getting back their husband, wife , or ex boyfriend and girlfriend to contact supremetemple@hotmail.com or visit his website on WWW.SUPREMETEMPLE.COM or call +27611734184 and you will see that your problem will be solved without any delay.

kellysandy222@gmail.com

(sandy kelly, 11. 7. 2015 5:02)

I Met a Powerful Spell caster and Psychic from India by name Dr Bully, He is very real, Honest and Genuine.. He helped me get my lover back, there is no bad or negative effect.The Psychic uses white Magic and he helped me get my Lover back, it worked in 2 days.. My lover came back to me, apologized for leaving and now we are back together and as happy as ever… I will encourage and recommend anyone to contact the spell caster and ask him for help.. He does all kinds of spells asides love spells. just tell him your situation and he will help you… you can email him directly on bullytemple@yahoo.com or check him directly on his website at www.bullytemplehelp.webs.com (his Facebook name is Kareem Abhida and his Facebook page is Dr Bully Temple""" he is the answer to your problem..once again the email address is bullytemple@yahoo.com

kellysandy222@gmail.com

(sandy kelly, 11. 7. 2015 5:01)

I Met a Powerful Spell caster and Psychic from India by name Dr Bully, He is very real, Honest and Genuine.. He helped me get my lover back, there is no bad or negative effect.The Psychic uses white Magic and he helped me get my Lover back, it worked in 2 days.. My lover came back to me, apologized for leaving and now we are back together and as happy as ever… I will encourage and recommend anyone to contact the spell caster and ask him for help.. He does all kinds of spells asides love spells. just tell him your situation and he will help you… you can email him directly on bullytemple@yahoo.com or check him directly on his website at www.bullytemplehelp.webs.com (his Facebook name is Kareem Abhida and his Facebook page is Dr Bully Temple""" he is the answer to your problem..once again the email address is bullytemple@yahoo.com

An amazing testimony on a spell caster who brought my husband back to me.

(Olivia, 25. 6. 2015 7:40)

An amazing testimony on a spell caster who brought my husband back to me.. My name is Olivia Phimzile,i live in Florida,USA,and I'm happily married to a lovely and caring husband ,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my husband .so terrible that he took the case to court for a divorce.he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore.So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a spell caster,because it has really worked for him too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the email address of the spell caster whom he visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the spell caster assured me that i will get my husband back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that he was coming back.So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same email supremetemple@hotmail.com or supremetemple@supremetemple.com,if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPA for bringing back my husband ,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com, supremetemple@supremetemple.com}, or visit his website on www.supremetemple.com call +27611734184 Thanks.

LOVE SPELL HERE

(LOVE, 6. 5. 2015 3:15)

Midred Jackson Says

Am giving this testimony cos am happy

My name is Midred Jackson from Michigan I never believed in love spells or magic until i met this spell caster once. when i went to Africa in June 28th 2013 this year on a business summit. i ment a man called DR OTIS DARKO. He is powerful he could help you cast a spells to bring back my love’s gone,misbehaving lover looking for some one to love you, bring back lost money and magic money spell or spell for a good job.i’m now happy & a living testimony cos the man i had wanted to marry left me 3 weeks before our wedding and my life was upside down cos our relationship has been on for 2 years… i really loved him, but his mother was against me and he had no good paying job. so when i met this spell caster, i told him what happened and explained the situation of things to him..at first i was undecided,skeptical and doubtful, but i just gave it a try. and in 6 days when i returned to taxes, my boyfriend (is now my husband ) he called me by himself and came to me apologizing that everything had been settled with his mom and family and he got a new job interview so we should get married..i didn’t believe it cos the spell caster only asked for my name and my boyfriends name and all i wanted him to do… well we are happily married now and we are expecting our little kid,and my husband also got a new job and our lives became much better. in case anyone needs the spell caster for some help, email address: otisdarko60@yahoo.com

GREAT OTIS DARKO I thank you very much thank you in 1000000 times.. if not you I would have been losted and wasted thank you. Email Him Through his email address... otisdarko60@yahoo.com

please make sure you contact him for any financial difficulties okay..

What a powerful man such as DR OTIS DARKO.. he is so much powerful..\\ email him for any difficulties.. otisdarko60@yahoo.com

supremetemple@hotmail.com

(Olivia, 23. 4. 2015 10:08)

An amazing testimony on a spell caster who brought my husband back to me.. My name is Olivia Phimzile,i live in Florida,USA,and I'm happily married to a lovely and caring husband ,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my husband .so terrible that he took the case to court for a divorce.he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore.So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a spell caster,because it has really worked for him too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the email address of the spell caster whom he visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the spell caster assured me that i will get my husband back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that he was coming back.So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same email supremetemple@hotmail.com,if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPA for bringing back my husband ,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, or call +27611734184 Thanks.

supremetemple@hotmail.com

(Vicky, 21. 4. 2015 2:06)

i am here to give testimony of how i got back my husband, we got married for more than 9 years and have gotten two kids. thing were going well with us and we are always happy. until one day my husband started to behave in a way i could not understand, i was very confused by the way he treat me and the kids. later that month he did not come home again and he called me that he want a divorce, i asked him what have i done wrong to deserve this from him, all he was saying is that he want a divorce that he hate me and do not want to see me again in his life, i was mad and also frustrated do not know what to do,i was sick for more than 2 weeks because of the divorce. i love him so much he was everything to me without him my life is incomplete. i told my sister and she told me to contact a spell caster, i never believe in all this spell casting of a thing. i just want to try if something will come out of it. i contacted supremetemple@hotmail.com for the return of my husband to me, they told me that my husband have been taken by another woman, that she cast a spell on him that is why he hate me and also want us to divorce. then they told me that they have to cast a spell on him that will make him return to me and the kids, they casted the spell and after 1 week my husband called me and he told me that i should forgive him, he started to apologize on phone and said that he still live me that he did not know what happen to him that he left me. it was the spell that he traditional spell hospital casted on him that make him comeback to me today,me and my family are now happy again today. thank you Dr papa for what you have done for me i would have been nothing today if not for your great spell. i want you my friends who are passing through all this kind of love problem of getting back their husband, wife , or ex boyfriend and girlfriend to contact supremetemple@hotmail.com.or call +27611734184 and you will see that your problem will be solved without any delay.

bullyjane4@gmail.com

(JANE BULLY, 14. 4. 2015 2:37)

My Name is BULLY JANE, From USA I wish to share my testimonies with the World about what Dr Keke has just done for me ,This great man brought my lost Ex husband to me with his great spell within 24 hours. I was married to my husband JACK BULLY, we were together for a long time and we loved our self’s but when I was unable to give him a child for 2 years he left me and told me he can’t continue anymore then I was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (greatkekespelltemple@gmail.com) then you won’t believe this when I contacted this man on my problems he prepared and cast a very strong spell for me and bring my lost husband back within 24hrs, and after a month I missed my monthly period and went for a test and the result showed that i was pregnant. i am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Keke for what you have done for me.Contact him on his private email greatkekespelltemple@gmail.com if you are out there passing through any of this problems or predicaments in your life. his private website is http://greatkekespelltemple01.webs.com
1) If you want your ex back. (2) if you always have bad dreams. (3) You want to be promoted in your office. (4) You want women/men to run after you. (5) If you want a child. (6) You want to be rich. (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever. (8) If you need financial assistance. (9) How you been scammed and you want to recover you lost money. (10)if you want to stop your divorce. (11)if you want to divorce your husband. (12)if you want your wishes to be granted. (13) Pregnancy spell to conceive baby (14)Guarantee you win the troubling court cases & divorce no matter how what stage (15)Stop your marriage or relationship from breaking apart.
(16) CURE OR HIV AND OTHER VIRAL DISEASES
once again the email address is greatkekespelltemple@gmail.com contact him immediately or contact through his website at http://greatkekespelltemple01.webs.com

HOW TO GET YOUR EX BACK

(Tevez Johnson, 7. 4. 2015 1:06)

BEWARE OF SPELL CASTER'S WHO ARE SCAMS....

Hello, my name is Mrs Tevez Johnson , and i want to use this opportunity to share my testimony, i was married with a man called Johnson, we have been living happily for the past 8 years no problem, one day when he went out with a friend, he came back late to the house very drunk. Then i was very sad because i have not seen him in such manner before, then the next morning he said he was going to the office, then after some hours later my friend called me and I responded to the called and she shouted at me that what am i doing at home when my husband is in a hotel room with another woman, i was shocked to hear that because i trusted my husband with all my heart i never expected such manner. Later that day when he came back from work , he change automatically i greeted him he did not respond to my greetings i was lost of hope, after two days later when he came back from work he drove me out of the house with a machete, then i packed out of the house. I really love my husband with all my life ,soul, and heart. I could not resist it then i went to my friends house to tell her to help me beg my husband to allowed me come back home but to no avail, i cried day and night until i decided to go in search of a spell caster to help me get my husband back but no one want to help me but just to demand for more money, until my friend introduced me to one Mama Ivie a great spell caster from the accent Paris of Africa, who help me bring my husband back, when i first contacted her, she told me that my husband was under a voodoo spell and that she will bring him back to me but i did not believe her because i have tried so many spell caster but all to no avail, she said that she is a different woman that she has helped so many people with issues like mine so i decided to give her a try by giving her all she requested along with the sum of $160. And to my greatest surprise my husband came search for me to please come back home. I had no choice than to forgive him, ever since then we have been together with love, happiness, trust and so much more, I'm posting this forum to share the good work of this great woman who is the greatest and truthful spell caster who can help you get your ex back, cure HIV, CANCER. And all kinds of spiritual attacks. Contact the great Mama Iviebiekansolutiontemple. Via email:( iviebiekansolution.spelltemple@gmail.com)

drmusaspelltemple@gmail.com

(kathrine, 7. 4. 2015 0:11)


Byl jsem zničený, že můj přítel se rozhodl opustit vztah, získat kouzlo milence. Dr. Musa Do týdne magie "jen mluvit." Po několika dobrých rozhovorů a vzít, zeptal jsem se ho znovu vidět.
Cítil jsem, že se začal otáčet. Rozhodl jsem se ho vidět šanci, dát. Jsme šťastně ženatý, a on je blázen, děkuji Dr. Musa pro můj ex zpět, pokud budete potřebovat jejich pomoc, můžete se s ním kontaktovat prostřednictvím e-mailu: drmusaspelltemple@gmail.com
Je to jako skála magie se specializuje na všechny typy:
Před Gettings zpět svého milence nebo manžela
2. duchovní svět
3. Školení
4. Peníze Spell
5 Durable Kouzelná
6 Spell Prosperity
7. sezóna
8. dostat kouzlo práci
9. Jste okouzleni ředitel
10. Získat obrovský úvěr bez zákazu kompenzace
11. Jak vidíte své peníze podvod
Kouzelná 12. Děti
Spell 13. Těhotenství
Spell 14. Svoboda
15. Láska Kouzla
16 Mizející Spell
Spell 17 Neviditelní lidé
18. Úspěch nebo kouzlo identity
19 Manželství Ban
20. Spell Avenging
21 Popularita Kouzla
Kouzelná 22. Death
Spell 23. rakovině
24. Natural Power Spell
25. Madness Kouzelná
26 bezúročná půjčka
27. Výroba filmů a plechů
28. HIV / AIDS Spell
29. Tuberkulóza magic
30 Demontáž a tělo magie
Hazardní hry kouzel, a další


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

následující »