Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

supremetemple@hotmail.com

(Olivia, 5. 1. 2015 13:44)

An amazing testimony on a spell caster who brought my husband back to me.. My name is Olivia Phimzile,i live in Florida,USA,and I'm happily married to a lovely and caring husband ,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my husband .so terrible that he took the case to court for a divorce.he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore.So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a spell caster,because it has really worked for him too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the email address of the spell caster whom he visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the spell caster assured me that i will get my husband back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that he was coming back.So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same email supremetemple@hotmail.com,if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPA for bringing back my husband ,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, Thanks.

supremetemple@hotmail.com

(Olivia, 5. 1. 2015 13:43)

An amazing testimony on a spell caster who brought my husband back to me.. My name is Olivia Phimzile,i live in Florida,USA,and I'm happily married to a lovely and caring husband ,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my husband .so terrible that he took the case to court for a divorce.he said that he never wanted to stay with me again,and that he didn't love me anymore.So he packed out of the house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get him back,after much begging,but all to no avail.and he confirmed it that he has made his decision,and he never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my husband .So i explained every thing to him,so he told me that the only way i can get my husband back,is to visit a spell caster,because it has really worked for him too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow his advice. Then he gave me the email address of the spell caster whom he visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address he gave to me,and the spell caster assured me that i will get my husband back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my husband who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that he was coming back.So Amazing!! So that was how he came back that same day,with lots of love and joy,and he apologized for his mistake,and for the pain he caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same email supremetemple@hotmail.com,if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPA for bringing back my husband ,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, Thanks.

ogbodu.spelltemple@gmail.com

(DR OGBODU, 8. 3. 2014 21:53)

Pořiďte si miloval Po návratu (ex). ztracené lásky kouzla, psychické, bylinkář léčitele, jsem pomáhal lidem řešit jejich manželství, vztahy a láska problémy s mocným kouzlem lásky. Musím pokorně říci, že mají velmi vysokou míru úspěšnosti za následujících okolností:
(1) Pořiďte si ztracené milence zpět (ex), chybí jednou
(2) peníze kouzlo
(3) Zachycení srdce člověka, kterého milujeme
(4) HIV AIDS CURE
(5) přerušit vztah a vrátit se do svého milence
(6) Zkontrolujte, pouto lásky mezi vámi a tím, koho milujete silné a nerozbitný
(7) vzít lásku svého života
(8) Jak se dostat podvodník je a chcete obnovit jste ztratili peníze.
(9) Rozvod kouzlo
(10), aby vaše podnikání vzkvétat
11) (prázdnota), pokud hledáte pro dítě
12) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
DR OGBODU
========================================
EMAIL ogbodu.spelltemple@gmail.com

a good spell caster online

(adams, 1. 1. 2015 15:16)

My name is Adams Chamies,i base in Canada want to share my wonderful testimony on how i got back my ex-lover of my life back, who i sworn to be with until when he left me to another woman for no reason and i try to make things work for both of us yet things where getting worse and i love him so much and there is nothing i could do to get my ex back until i met a testimony share by Maria from USA on the internet talking about a powerful spell caster who brought his ex lover back within 48 hours and i decide to give it a try and to my greatest surprise he also did it for me just as he did for Maria and i have a lot of people complaining of fake spell caster but this one i met was a real spell caster who help me to solve my problem i have no solution to,i introduce many of my best friends that have a similar problems,and their problem were solve with the great help of Dr.kume. they get back their ex within 48 hours.i am so happy that my ex is back to me again,and the most surprise,is that our love is very strong,every day is happiness and joy. and there is nothing like been with the man you love.i am so happy my love is back to me with the help of Dr.kume. if you have similar problem i will advice you to contact him ,he is there to help you and put a smile on your face ask he did to me and others.contact email(kemespelltemple@gmail.com) also visit his web site www. drkume.blogspot.com

marlisabbey890@gmail.com

(Marlis Abbey, 5. 12. 2014 4:49)

Am Marlis Abbey from Germany Am here to give my testimony of how i became a vampire. Long time ago a friend of mine told me that vampires are real and i doubted it at the first place,not until she confessed to me that she was one of them. She told me the reason she had to become a vampire but at first i was scared of her but later she made me understand that i need not to be scared and that becoming a vampire will only make me live longer than expected,become famous and be able to fight all my enemies which i later agreed to become,i never thought it was real not until recently and right now am what i wanted to become,besides,the money i spent is not up to half of the money i have now. Am very proud to be one of them now,i have no reason to be scared to give my testimony to the world.In case you are interested,just contact the below email. Email:vampirebloodtemple@yahoo.com or call +2348181151548.

samantha

(samantha, 21. 11. 2014 22:03)

Jmenuji se Samantha, jsem tady svědčí o dobré práci Dr. Baba fashormi. Před 2 lety, můj manžel odešel z domova, nikdy
se vrátil, žádné telefonáty, žádné dopisy, žádné e-maily, nikde žádná známka o něm. moje dcera onemocněla s roztroušenou sklerózou, co
byly tak těžké pro mě. Ztratil jsem naději, před 2 lety, jsem se setkal s duchovní, řekl, že by mi pomohl, a stále
se nic nestalo, jsem ztratil naději úplně, situace mé dcery zhoršil každý day.last měsíc, i viděl vysílání týkající se
dobré práce profesionálů baba, jsem mu dal zkusit ... Zaplatil jsem asi 2000 $ za dvě kouzla (přivést milence zpět, léčení
kouzlo a kariéra kouzla). Během několika týdnů, můj manžel mi zavolal a řekl mi, že to mrzí a že se chce vrátit do
já a že by vysvětlovalo všechno, když se vrátí, hned teď,
stav mé dcery je čím dál lepší každý den, a já věřím, že bude v pořádku během několika days.I chci poděkovat BABA FASHORMI SPELL chrámu. můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: (dr.babafashormispell@gmail.com) za jejich úsilí a přinášet život
zpět do normálu, a tak blízko k názvu perfection.My je Samantha.

supremetemple@hotmail.com

(Dani Santo, 21. 11. 2014 8:10)

An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Dani Santo,i live in United Kngdom,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {supremetemple@hotmail.com},if">{supremetemple@hotmail.comm},if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPAr for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, Thanks..

WHAT PROBLEM ARE YOU PASSING THROUGH CONTACT DR ODUDU ON ODUDUSPELL@GMAIL.COM OR CALL +2348051913076

(JOAN, 8. 11. 2014 7:25)

My names is joan am from USA i want to use this opportunity to thank my great Dr odudu who really made my life a pleasurable one today. This great Doctor ODUDU brought my husband back to me, i had 3 lovely kids for my husband, about 3 years ago i and my husband has been into one quarrel or the other until he finally left me for one lady. i felt my life was over and my kids thought then will never see their father again. i tried to be strong just for the kids but i couldn’t control the pains that torments my heart, my heart was filled with sorrows and pains because i was really in love with my husband. Every day and night i think of him and i always wish he will come back to me, until one day i met a good friend of mine that was also in a situation like me but her problem was her ex-boyfriend who she had an unwanted pregnancy for and he refused to take responsibility and dumped her. she told me that mine was a small case and that i shouldn’t worry about it at all so i asked her what was the solution to my problems and she gave me this great man phone number and his email address. i was doubting if this man was the solution, so i contacted this great man and he told me what to do and i deed them all, he told me to wait for just seven days and that my husband will come crawling on his kneels just for forgiveness so i faithfully deed what this great man asked me to do and for sure after four days i heard a knock on the door, in a great surprise i saw him on his kneels and i was speechless, when he saw me, all he did was crying and asking me for forgiveness, from that day, all the pains and sorrows in my heart flew away,since then i and my husband and our lovely kids are happy.that is why i want to say a big thanks to DR.ODUDU This great man made me to understand that there is know problem on earth that has no solution so please if you know that you have this same problem or any problem that is similar, i will advise you to come straight to this great man. you can email him at oduduspell@gmail.com or +2348051913076

CONTACT DR ODUDU FOR YOUR PROBLEM TO BE SOLVE ONCE AND FOR ALL VIA ODUDUSPELL@GMAIL.COM OR CALL +2348051913076

(REDIA, 8. 11. 2014 7:22)

Thank to Dr odudu for all his has done in my life am happy today is the help of great Dr odudu for reuniting my family and also for bring back my lost wife. i want to appreciate Dr odudu for bring back my lost happiness.contact Dr odudu on oduduspell@gmail.com or call +2348051913076. what problem are you facing in your family here is the temple of answer which the great man called Dr odudu the wonderful man present ypur problem to Dr odudu i promise you are going to be a happy person like i do today his direct email is oduduspell@gmail.com or call +2348051913076.
REDIA FROM UNITED KINGDONThank to Dr odudu for all his has done in my life am happy today is the help of great Dr odudu for reuniting my family and also for bring back my lost wife. i want to appreciate Dr odudu for bring back my lost happiness.contact Dr odudu on oduduspell@gmail.com or call +2348051913076. what problem are you facing in your family here is the temple of answer which the great man called Dr odudu the wonderful man present ypur problem to Dr odudu i promise you are going to be a happy person like i do today his direct email is oduduspell@gmail.com or call +2348051913076.
REDIA FROM UNITED KINGDON

ODUDUSPELL@GMAIL.COM

(BELLY WHITE, 8. 11. 2014 7:21)

What a surprise that am with my husband that said he dont need me any more i want to thank Dr odudu for all he has done for me after my husband rejected me and said is all over for no reason when i contacted Dr odudu on this email address oduduspell@gmail.com or call Dr odudu +2348051913076 every thing was reverse and my husband run back home and ask for forgiveness and be loyal like never before that is how i get a help from the real magic man call Dr odudu contact him if you are in that same situation ; oduduspell@gmail.com or call +2348051913076
belly white

spellcaste

(Dr omogberale, 29. 10. 2014 15:19)

Mé jméno je paní miluje Jsem tak šťastná, protože jsem našel silný a dobrý kouzlo kolečko s ním kontaktovat pro všechny vaše problémy, na jeho mailu omogberalespellcaste@outlook.com
pokud jste tam prochází některé z těchto problémů jsou uvedeny níže:

1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) Pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporováno ve vaší kanceláři.
(4) Chcete ženy / muži spustit po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete-li být bohatí.
(7), který chcete svázat svého manžela / manželku, aby se
tvoje navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Jak jste byl podveden a chcete obnovit své ztracené peníze
můžete kontaktovat lem prostřednictvím e-mailu: omogberalespellcaste@outlook.com

Jak jsem se stal upírem

(Mariam, 28. 10. 2014 19:16)

Ahoj všichni! Mé jméno je Mariam, tak, že já a můj přítel se stal
UPÍŘI jsem kluk z internetu s názvem Mr. William
byl upír, tak jsem mu řekl, že já a moji
chlapec by chtěl, aby se stal upíři a tak se zeptal
mi mé jméno, země, stáří, stav, adresu a kostely
mi zaplatit částku 750 dolarů poslat jeho krev, která
již nyní a během následujících třech dnech jsem měl krev
Vzorek DHL mě a mého přítele měl
krev ve vašem těle a v příštích 30 minut
proměnil v upíra, takže pokud máte zájem stát se
VAMPIRE laskavě obraťte dnes e-mail vampirescreed9@gmail.com

kouzlo kolečko jsem kdy viděl

(Mrs Loveth, 11. 10. 2014 10:24)

Všechny Díky Dr. Odumodo mi pomohl obnovit své manželství po 4 roky odloučení, myslel jsem, že je po všem, dokud jsem se setkal s nádhernou kouzlo kolečko Dr Odumodo kdo mi pomůže se dostat zpět svou ex do 2 dnů, jak slíbil, jaký velký kouzlo kolečko i kdy viděl, ten muž je mocný, pokud jste tam prochází něco z toho problems.contact ho pro více informací odumodospellcaster@hotmail.com

OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(santo, 28. 10. 2013 12:11)

Úžasné svědectví na kolečka pravopisu , který přivedl svou ženu zpátky ke mně .. Jmenuji se santo kovář žiji ve Velké Británii , a já `m šťastně ženatý s krásnou a starostlivá manželka se dvěma dětmivelmi velký problém nastal v mé rodině před sedmi měsíci , mezi mnou a mou ženu tak hrozné , že si vzal případ k soudu žádost o rozvod, řekla, že nikdy nechtěla zůstat se mnou znovu, a že ona mě nemiluješ tak si sbalila z mého domu a udělal mě a moje děti prošly silné bolesti . Zkoušel jsem všechny své dostupné prostředky, aby ji získat zpátky , po hodně prosit , ale všechno marně , a ona to potvrdila , že ona dělala její rozhodnutí , a nikdy mě chtěla vidět znovu. Takže na jeden večer , když jsem se vracel z práce, jsem potkal starého přítele, který požádal o mé ženě Tak jsem vysvětlil všechno, co s ní , tak ona mi řekla, že jediný způsob, jak můžu dostat zpátky svou ženu , je navštívit kouzlo kolečko , protože to opravdu pracoval pro ni příliš Takže nikdy jsem věřil v kouzla , ale neměl jsem jinou možnost , než následovat její radu . Pak mi dala e-mailovou adresu sesilatele kouzla kterého navštívili . { } Okutemple@hotmail.com . Takže druhý den ráno jsem poslal e-mail na adresu , že mi dal , akouzlo kolečko mě ujistil, že dostanu zpátky svou ženu na další den , coúžasné tvrzení ! Nikdy jsem nevěřil , tak mluvil se mnou a řekl mi všechno, co musím udělat . Pak se druhý den ráno , tedy divu, že moje manželka, která se mi nezavolala na osmé { 5} měsíců, dal mi zavolej mne informoval, že se vrátí tak úžasný ! Tak to bylo, jak se vrátila , že ve stejný den , se spoustou lásky a radosti , a omluvila se za svou chybu , a pro bolesti, kterou způsobil mě a mé děti. Pak se od toho dne , náš vztah byl nyní silnější, než jak to bylo před tím, že za pomoci kouzla kolečka . Takže, jsem rad vám tam laskavě návštěvě stejné webové stránky { } okutemple@hotmail.com , jste-li v jakémkoli stavu , jako je tento , nebo máte-li problém týkající se "přinášet své ex zpět. Takže díky za babatemple přivedou zpět svou ženu a přinesl velkou radost své rodině jednou again.okutemple @ hotmail.com
Díky ...

Re: OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(joan nie, 23. 8. 2014 0:11)


I want to use this medium to tell the world about Doctor Jatto who helped me in getting my lover back with his powerful spell, my ex and i where having misunderstanding which led to our breakup though i went to beg her several times to please forgive and accept me back because i know i offended her but each time i went i always feel more deeply in pain and agony because she always walk out on me and would not want to listen to what i have to tell but on i faithful day as i was browsing i came arose a testimony of a woman whose problem was more than mine and yet Doctor Jatto helped her with his spell so i was happy and also contacted Doctor Jatto for help via email and then told him my story but the only thing he said was that i will wipe you tear with my spell so lucky for me everything want well just as he promised and right now i have got my fiance back and we are both living happily. there is nothing Doctor Jatto can not do with is spell and just as promise my self i will keep testifying on the internet of how Doctor Jatto helped me.Are your problem greater that mine or less i give you 100% guarantee that Doctor Jatto will put an end to it with his powerful spell, contact Doctor Jatto for help Via email drjattosplltemple@gmail.com

1. GETTING YOUR EX LOVER BACK.
2. WINNING LOTTERIES.
3. CHILD BEARING.
4. BREAKING OF GENERATION COURSE.
5. GETTING OF JOB.
6. JOB PROMOTION.
7. MONEY SPELL.
8. SPIRITUAL PROTECTION.
9. HERBAL CARE.
10. BEAUTY SPELL.

how i got back my husband

(maria, 9. 8. 2014 3:26)

My name is Maria and i want to testify of the good work done by a faithful Dr Osoba, a spell caster. in my life i never thought there is such thing as spiritual intercession. my problem started nine months back when the father of my kids started putting up some strange behavior, i never knew he was having an affair outside our matrimonial home. it dawn on me on that faithful day 19th of july 21st 4:23pm when he came to the house to pick his things that was when i knew that situation has gotten out of hand and he then told me he was quitting the marriage which i have built for over five years, i was confused and dumbfounded i called on family and friends but to no avail. two months after i started having problem with my kids welfare rent-age and all of it, i really went through hell. until a day i was browsing on the internet and i happen to meet a spell caster i never believed on this but i needed my man back so i gave the spell caster my problem at first i never trusted him so i was just doing it but you know a problem shared is half solved after a week my husband called me telling me that he his coming back home and that was all. now we are living happily and i still do contact him on this email: osobaspelltemple@yahoo.com

Contact him via email:osobaspelltemple@yahoo.com

THANKS,
MARIA

dr.obohspellhom@gmail.com

(mary, 6. 4. 2014 6:03)


Nikdy jsem nevěřil v lásce kouzla , dokud jsem MET TOP kouzlo kolečko tohoto světa . On je opravdu silný a mohla by pomoci kouzlit přivést zpět ONE je pryč , ztracený, nechová milence a MAGIC PENÍZE kouzlo nebo SPELL pro dobrou JOB.I " M TEĎ HAPPY aživým svědectvím COS žena, kterou jsem chtěl provdat mě opustila 2 TÝDNY před svatbou a můj život byl UPSIDE DOWN COS Náš vztah byl zapnutý 2roky ... jsem opravdu miloval ho, ale jeho matka byla proti USA a měl k ničemu placenou práci . Takže když jsem se setkal s tímto kouzlem sesilatel , řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlil situaci věci k němu .. Zpočátku jsem byl nerozhodnutý , skeptický a pochybné , ale já jsem prostě dal to zkusit. V 7 dnech, kdy jsem se vrátil do USA , moje přítelkyně (NOW manželka ) mi volala sama a přišel ke mně se omlouvat , že všechno bylo se vyrovnal s jeho matkou a rodinu a ona dostala novou pracovní pohovor , takže jsme se měli vzít .. I nevěřil, že to cos kouzlo kolečko pouze žádal mé jméno a moje kamarádky jméno a vše co jsem chtěl , aby udělal ... Tak jsme šťastně ženatý a čekáme NÁŠ malý kluk , a moje žena také dostal novou práci a naše životy STAL mnohem lépe . V případě, že někdo potřebuje kouzlo kolečko o pomoc , jeho e-mailovou adresu , dr.obohspellhome @ gmail.com ...... doufám, že vám pomůže ven naše příležitost ... Kontaktujte této velké kouzlo kolečko e-mailem : dr.obohspellhome @ gmail.com

THANKS TO THE GRATE DR UKOSE

(LARA MARK, 13. 3. 2014 0:52)

i am giving this testimony cos l am happy My name is mrs. Lara Mark from Houston,taxes.i never believed in love spells or magic until i met this spell caster once. when i went to Africa in December this year on a business summit. i ment a man called dr. UKOSE.He is powerful he could help you cast a spells to bring back my love’s gone,misbehaving lover looking for some one to love you, bring back lost money and magic money spell or spell for a good job.i’m now happy & a living testimony cos the man i had wanted to marry left me 3 weeks before our wedding and my life was upside down cos our relationship has been on for 2 years… i really loved him, but his mother was against me and he had no good paying job. so when i met this spell caster, i told him what happened and explained the situation of things to him..at first i was undecided,skeptical and doubtful, but i just gave it a try. and in 6 days when i returned to taxes, my boyfriend (is now my husband ) he called me by himself and came to me apologizing that everything had been settled with his mom and family and he got a new job interview so we should get married..i didn’t believe it cos the spell caster only asked for my name and my boyfriends name and all i wanted him to do… well we are happily married now and we are expecting our little kid,and my husband also got a new job and our lives became much better. in case anyone needs the spell caster for some help, email address ukosespelltemple@yahoo.com Great UKOSE i thank you very much thank you in 1000000 times.. if not you i would have been losted and wasted thank you. please make sure you contact him for any financial difficulties okay.. What a powerful man such as DrUKOSE.. he is so much powerful..\\ email him for any difficulties.. ukosespelltemple@yahoo.com

lalapumena@gmail.com

(testimony to you all the people in world i got married to my husband about, 25. 2. 2014 18:04)
i will love to share my testimony to you all the people in world i got married to my husband about 2 year ago we start having problems at home like we stop sleeping on the same bed,fighting about little things he always comes home late at night,drinking too much and sleeping with other women out side i have never love any man in my life except him. he is the father of my child and i don't want to loose him because we have worked so hard together to become what we are and have today .few month ago he now decided to live me and the kid,being a single mother can be hard sometimes and so i have nobody to turn to and i was heart broken.i called my mom and explain every thing to her,my mother told me about DR. LALA how he helped her solve the problem between her and my dad i was surprise about it because they have been without each other for three and a half years and it was like a miracle how they came back to each other. i was directed to DR. LALA on his email:lalapumena@gmail.com and explain everything to him,so he promise me not to worry that he will cast a spell and make things come back to how we where so much in love again and that it was another female spirit that was controlling my husband he told me that my problem will be solved within two days if i believe i said OK So he cast a spell for me and after two days my love came back asking me to forgive him i Am so happy now. so that why i decided to share my experience with every body that have such problem contact Dr LALA the great spell caster on his email addresses lalapumena@gmail.com


osobaspelltemple@gmail.com

(Andy Sowers, 24. 2. 2014 16:10)


An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Andy Sowers,i live in Australia,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{osobaspelltemple@gmail.com }. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {osobaspelltemple@gmail.com },if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the osobaspelltemple@gmail.com for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. osobaspelltemple@gmail.com


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující » 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA