Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

liliannikkyQgmail.com

(lilian, 20. 7. 2016 23:56)

Jmenuji se lilian N.This je velmi radostný den mého života, protože pomocí Dr.saguru prokázal ke mně mi pomáhají dostat své ex manžela zpět svou magii a kouzlo lásky. Byla jsem vdaná za 6 let a bylo to tak hrozné, protože můj manžel byl opravdu podvádění na mě a hledal žádost o rozvod, ale když jsem narazil Dr.saguru e-mailu na internetu o tom, jak mu pomohl tolik lidí dostat své ex zpět a pomoci upevnění relationship.and aby si lidé, aby byl šťastný v jejich vztahu. jsem vysvětlil svou situaci k němu a pak hledat jeho pomoc, ale k mému největšímu překvapení mi řekl, že mi pomůže s mým případu a tady jsem teď slavit, protože můj manžel změnit úplně v dobrém. Vždycky chtěl být se mnou a nemůže dělat nic bez mého daru. Jsem opravdu těší své manželství, co je to skvělý oslavu. Budu mít na svědectví na internetu, protože Dr.saguru je opravdu skutečný kouzlo kolečko. Nevíte si rady pak Kontaktujte DOCTOR SAGURU TEĎ pomocí emailu: drsagurusolutions@gmail.com~~HEAD=pobj nebo +2349037545183 On je jediná odpověď na váš problém a máte pocit šťastný ve své relationship.and Jeho také ideální v 1. kouzlo lásky 2 WIN ex zpět 3 plod života 4 PROMOTION SPELL 5 OCHRANA SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 dobrou práci SPELL 8 LOTTERY kouzlem a soudním případu kouzlo.

nejlepší kouzlo kolečko

(ann, 22. 1. 2014 5:48)

Kdo to kdy je čtení tohoto svědectví dnes by prosím slaví se mnou a mou rodinu protože to všechno začalo jako vtip k některým lidem a ostatním řekl, že bylo nemožné. Jmenuji se ANDY, bydlím v Chicagu jsem šťastně ženatý s třemi dětmi a krásná žena něco hrozného stane s mou rodinou podél trati, jsem ztratil práci a moje žena zabalené z mého domu, protože jsem nebyl schopen postarat se o její a moje děti v této době. spravovat celou dobu sedmi let, žádnou ženu postarat o děti a přijďte věrný den, který nikdy nezapomenu v mém životě jsem potkal starého přítele, který jsem vysvětlil všechny mé potíže, a vzal mě do pravopisu kolečko a a název chrámu se nazývá, kněze Zdeňkajsem se ujistit, že všechno bude v pořádku a moje žena se ke mně vrátí po úžasné dílo kněze Zdeňka, moje žena se vrátila ke mně, a dnes jsem jedním z nejbohatším mužem v mé zemi. Já radu vás, pokud máte jakýkoliv problém napište mu s tímto email:ogunbiyispiritualtemple@gmail.com a budete mít nejlepší výsledek. brát věci za poskytnuté a bude od vás. Přeji vám vše nejlepší
ANDY
Chicago

ODUDUSPELL@GMAIL.COM

(CABEL, 10. 11. 2014 9:57)

Hello friends what are the problem you are passing through that is you feel is all over here i come to share my good news to you on how Dr odudu brought back my lover and make me pregnant with my lover at the same time, you don't have to stress any more Dr odudu is the right man you all should contact for your problem to be solve and for you to get your happiness and joy that last for ever via oduduspell@gmail.com or call +2348051913076. am say all this because information is power and contact Dr odudu for your problem to be solve
Email; oduduspell@gmail.com
phone number; +2348051913076.

A GREAT MAN ONLINE

(Amabel Robeson, 15. 6. 2016 4:38)

My name is Amabel Robeson from USA My boyfriend and I were happy as far as I could tell and I never thought that we would break up. When his cousin died in a tragic car accident he went back to Russia for a week to be with his family. I could not go because I was in the middle of entertaining out of town clients for work. He did not seem to be upset that I could not go so I let him be. The next thing that I know, he reconnected with an old friend from high school that he had a crush on years ago and they started to have an affair! I had no clue what was going on until a month after he came back from Russia.He proceeded to see both her and I until I caught him testing her one night. I confronted him and he told me the truth about what happened. We broke up and went our separate ways. Neither of us fought for our relationship. I was angry and decided not to be upset about it and just keep it moving. Then after about a month of not speaking to him I became sad. I wanted him to tell me that he wanted to be with me and not her. I contacted Dr.Erigo for a love spell and he totally helped me! he was able to get him to miss me to where he wanted to get back together again. He had a lot of regrets and felt bad for not fighting to keep me and for cheating in general. He values our relationship so much more, now and we are together now! You can also get your lover back with the help of Dr. Erigo contact him through his email: erigospellcaster@gmail.com

christopheranabel@gmail.com

(anabel christopher, 18. 5. 2016 15:46)

My name is Anabel Christopher from Australia and i want to use this means to announce to the whole world the existence of strong power to cast any love spell by Dr keke Odin living in USA. i have always doubted love spell because i have been scammed severally by fake spell casters. i almost lost hope until i met a friend who introduced to Dr Keke Odin and gave me his number. i then called him and explained my relationship problems to him. he assured me that he will help me cast a love spell to get my Ex Lover back and that it will take two days and after which my Ex Lover shall return back to me on his knees. i decided to try him because the source of his contact was very legit. to my greatest surprise after all the long suffering, within 48 hours of contacting Dr Keke Odin, my ex lover Christopher came back to me begging me and now we are happily married. Dr Keke Odin resides in USA but i have promise to castigate his strong powers to the whole world so people who need his help can contact him for help. he is very strict and straight forward with his work and he does not delay work. you can contact him through through the following means

Email Address: greatkekespelltemple@gmail.com

Mobile Number: +1-386-336-9876

His website is: greatkekespelltemple01.webs.com

How i got my husband back

(SARIA, 15. 4. 2016 16:33)


I want to say a big thanks to the man who is behind my smiles today by reuniting me and my Husband after he divorced me, Dr Brown who is a very powerful spell caster brought my husband back to me and made him beg me to forgive him for everything he did to me, i really missed him so much and always loved him. Am happy to have him back in my life and all my appreciations goes to Dr Brown for helping me and bringing my husband back to my life with his great powers. My friends out there who are going through marriage problems and divorce issues i assure you that you can get your lover back to your life with the help of Dr Brown. You can reach him on: (dr.brownlovespellhome@gmail.com). He has the perfect solutions to relationship issues.

WE CAST ALL SPELL HERE:otisdarko60@yahoo.com

(LOVE SPELL, 30. 1. 2016 5:27)

Am writing this article to appreciate the good work of DR OTIS DARKO that helped me recently to bring back my wife that left me for another man for no reason for the past 3 years. After seeing a post of a woman on the internet testifying of how she was helped by DR OTIS DARKO. I also decided to contact him for help because all i wanted was for me to get my wife, happiness and to make sure that my child grows up with his mother. Am happy today that he helped me and i can proudly say that my wife is now with me again and she is now in love with me like never before. Are you in need of any help in your relationship like getting back your man, wife, boyfriend, girlfriend, winning of lotteries, herbal cure for sickness or job promotion E.T.C. Viewers reading my post that needs the help of DR OTIS DARKO should contact him now on his E-mail: otisdarko60@yahoo.com...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2348077526136

pepokolovespell@gmail.com

( Gillis Britney, 29. 1. 2016 15:47)

Message: Reading Gillis Britney article about a spell caster namely PEPOKO was, i will say the best that ever happen to me this year based on the fact that i had a lot problem that i was trying to over come.I had problems at home which affected my work greatly. I was now always in a cross fire with my boss.I really don't want to tell story here so i guess i would just go strange to the point on what i have to say.My wife wanted out of our marriage for no just reason.We were married for four year and i think we were happy though we had no kids, it was her idea not to have any cos she wasn't ready to be a mom yet and i was okay with it i mean i didn't like the idea but i went along with it just to please her.It was always like that i mean she always get what she wants.All i wanted was to see her happy i could never do anything that will make her so unhappy.This was all i did wrong that is make her have it her way all the time. I mean that was the reason she gave during our therapy session.She wanted out of the marriage cos i was to nice. From what she said, i was the kind of man ever woman will die for but she wanted a real man to enforce his will no her meaning was i was to week a man for her.And that was the least of therapy session we had cos like she said we where wasting our life together and no amount of therapy was going to get us back together.I was a total mess thinking of how i was being dumped based on how much i loved my wife and how good i treated her,I really didn't know if she was ungrateful or just confused about what she wanted that is mid-life crisis but the bottom line is that she left me and who knows maybe for another man.I was still in love with her, she was the love of my life and i still wanted her to come back that was when i saw Eva-Yolanda article on Pepoko.When i contacted him he made me known that i will have to go through all the spell casting process.Like he said most PEPOKO are too scared cos of trust issues.I had trust issues, but getting my wife back was my ulterior motive and from my experience with PEPOKO i can tell you he is 100% truthful and honest with his customer.I was asked to get some material to prepare the spell and after which he sent me a package contain the spell and the rest just happen the way it was suppose to happen i got my wife back and she was my wife back again i mean she was not that woman who wanted a hard man she was woman i fell in love with who loved me cos i am me.If you want help or fell he can help contact him with his email address pepokolovespell@gmail.com..... ONCE AGAIN HIS EMAIL ADDRESS IS: pepokolovespell@gmail.com


He can solve any problem like,

(1) If you want your ex back.
(2) you need a divorce in your relationship.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women & men to run after you.
(5) If you want a child.
6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband & wife to be yours forever.
(8) If you need financial stance.
(9) He can make you pregnancy.nancy

WE CAST ALL SPELL HERE:otisdarko60@yahoo.com

(ALL SPELL, 21. 12. 2015 10:22)

COMPLIMENT OF THE SEASON TO ALL AND MAY THIS SEASON BRING JOY AND HAPPINESS UPON YOUR FAMILY AND ALSO BRINGS ABOUT FAMILY REUNION AND RESTORATION...... My Name is Alan Pratte, From USA. I wish to share my testimonies with the general public about what this man called Dr OTIS DARKO has just done for me , this man has just brought back my lost Ex WIFE to me with his great spell, I was married to this woman called Sharon we were together for a long time and we loved our self’s but when I was unable to make her pregnant for me and also give her al she needs she left me and told me she can’t continue anymore then I was now looking for ways to get her back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email: otisdarko60@yahoo.com then you won't believe this when I contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost WIFE back, and after a month she became pregnant for me because he gave me some herbs to take also and when she went for a test and the result stated that she was pregnant am happy today am a FATHER of a baby girl, thank you once again the great DR OTIS DARKO for what you have done for me, if you are out there passing through any of this problems listed below:

(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women/men to run after you.
(5) If you want a child/PREGNANCY SPELL.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband/wife to be
yours forever.
(8) If you need financial assistance.
(9) How you been scammed and you want to recover you lost money.
(10)Stop Divorce
(11) CURE TO ALL KIND OF SICKNESS/DISEASES HERE
(12) Winning of lottery
(13) Cure To Hiv/Aids
(14) LOTTERY/LOTTO SPELL WINNING
(15) CURE TO HERPES AND ANY OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AT ALL...
(16) HAVE YOU BEEN SCAMMED BEFORE AND NEEDS TO RECOVER ALL THE DOLLARS/MONEY YOU LOST TO THESE FRAUDSTER ???.. CONTACT OTIS DARKO AS HE HELPED MY FRIEND CALLED WILLIANSM FROM USA TO RECOVER BACK THE SUM OF $300,000.00 DOLLARS HE LOST TO SCAMMERS ONLINE

Email... otisdarko60@yahoo.com...... YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2348077526136

LOVE SPELL HERE:otisdarko60@yahoo.com

(LOVE, 21. 12. 2015 10:21)

Midred Jackson Says

Am giving this testimony cos am happy

My name is Midred Jackson from Michigan I never believed in love spells or magic until i met this spell caster once. when i went to Africa in June 28th 2015 this year on a business summit. i ment a man called DR OTIS DARKO. He is powerful he could help you cast a spells to bring back my love’s gone,misbehaving lover looking for some one to love you, bring back lost money and magic money spell or spell for a good job.i’m now happy & a living testimony cos the man i had wanted to marry left me 3 weeks before our wedding and my life was upside down cos our relationship has been on for 2 years… i really loved him, but his mother was against me and he had no good paying job. so when i met this spell caster, i told him what happened and explained the situation of things to him..at first i was undecided,skeptical and doubtful, but i just gave it a try. and in 6 days when i returned to taxes, my boyfriend (is now my husband ) he called me by himself and came to me apologizing that everything had been settled with his mom and family and he got a new job interview so we should get married..i didn’t believe it cos the spell caster only asked for my name and my boyfriends name and all i wanted him to do… well we are happily married now and we are expecting our little kid,and my husband also got a new job and our lives became much better. in case anyone needs the spell caster for some help, email address: otisdarko60@yahoo.com

GREAT OTIS DARKO I thank you very much thank you in 1000000 times.. if not you I would have been losted and wasted thank you. Email Him Through his email address... otisdarko60@yahoo.com

please make sure you contact him for any financial difficulties okay..

What a powerful man such as DR OTIS DARKO.. he is so much powerful..\\ email him for any difficulties.. otisdarko60@yahoo.com................... YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2348077526136

HOW I GOT MY EX LOVER BACK TO ME NOW

(LOVE SPELL, 21. 12. 2015 10:20)

This comment I Linda Phyliss is placing is not like the day by day advert you read online before!! Its a comment that you must read to avoid been ripped off and know the real spell caster on earth God sent to change and turn lives around without any harm / side effect.
I am so over joyful as my month can not start to say all that really happened, It happened when i saw DR OTIS DARKO advert online talking about been the best when there are so many spell casters online that i have used that has failed me.I spent almost close to $8000 dollars online for those spell casters that ripped me off my money without any result. But when i saw DR OTIS DARKO advert online saying that there is no spell caster like him and so many other testimonies about him from various people and from various countries in the world were it was written that Otis spell temple is the best that there is non to be compared to his work, Already i have personally take a decision never to apply to any spell caster online again after loosing such amount of funds on line to those scammers.But i don't really know what drew my spirit / attention to that advert online that faithful afternoon, { I call it a faithful afternoon because all i desire was granted to me. } There was an email at the end of his advert and on the good comment from the FBI and various people about him, I decided to send him an email telling him my problem about my lost job, money that i have lost to scammers and also having problems with the love of my life that i want to get married to. After some few minutes i received an email from him that contain the spell application form that i filled out and he told me that to get my spell casted that i will have to get some items that i could not get here when i went in-search for it. He said if i can not get the items, That is going to cost me an amount of just $390 dollars for my kind of case that i told him about which i doubted to be another scam online, As i have read so many tips online that money should not be sent to someone you do not know via western union / money gram payment information's. And DR OTIS DARKO insisted that i will be sending money to his messenger via this wire means. I was so skeptical because i was scammed in such a way of $700 dollars before,But this same spirits that attracted me to his advert told me inside again that this spell caster is real and noting but real that i should go ahead and send him the amount since i know that there is no how i can get the items that he told me that will be needed for my case. I sent him the charges through his messenger to please help me get the item with the money to get my spell casted.He promised me that in the next 5 to 7 hours that i will start to see results after the spell has been casted to get the love of my life back and others. I could not believe this because i have really been scammed and ripped off too many times for me to just believe till it works. To be sincere i almost faint as i was filled with so much excitement and happiness when my lost lover for over almost 9 months call was entering my phone and i picked the call were he ask if we can see to take things over and also my boss called me to tell me to come for training on my terminated job also due to too many thinking that in the office that result to it. Then in the next 2 days the FBI called to tell me that they have been able to get the scammer that is with my money. I am so proud and happy to spread the good-news about this man because he surprised me in his wonderful and powerfully work that restored back to me my heart desires. One thing that i also loved about this man is that he is understandable and he reduce or negotiate how much you can get for the work you want him to help you with. You want to meet with this great,most powerful spell caster that is 100% scam free,Just send your emails to this email: otisdarko60@yahoo.com as you will get help from him without any disappointment....YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2348077526136

Jak jsem dostal EX

(Margaret Durr, 28. 10. 2014 19:18)

Vzhledem k mé zlomené manželství obnovena s pomocí magie Dr. skutečná kouzla čaroděje.
Jsem paní Margaret Durr, 38yrs starý, jeho už šest měsíců, co jsem se rozešla s manželem, jsme vyplnili formulář rozvodu, měli jsme velmi velký problém, který byl mimo naši kontrolu, přišli jsme zjistili, že byl poměr s jinou ženou, a tak zůstal mimo mě, protože jsem se ho zeptal, řekl mi vystřelil, po hodně prosby a výmluvami, odmítají se vrátit ke mně. Zkoušel jsem všechno, aby mu věřit, že jsem ho pořád miluju, ale on mi řekl, že je mezi námi konec. tak jsem mluvil můj přítel, mi poradit, co mám dělat, když mi řekl, že jediný způsob, jak se dostat zpět, je navštívit Průvodce lékař kouzelné slovo volal z New Africai Takže jsem vždycky slyšel, ale nikdy věřit , tak jsem opravdu musel navštívit podruhé stejné průvodce, který mě ujistil, že budu mít manžela, po týdnu jeho uvedení kouzel. a ona mi řekla, že si myslela, že všechno bude určitě v pořádku, jakmile byl hotov se svou prací, že nejsem první, kdo pomohl.
A to je to, jak je to magie ao týden později se vplíží, byl jsem tak překvapený, že vidí můj bývalý manžel, který jsem neviděl dobré vedle domu mého otce před šesti měsíci, a žádost o odpuštění. A to je, jak jsme se oba opět šťastný život žil až do teď, náš vztah je nyní silnější, než tomu bylo dříve.
Díky velkému lékaře Dr. Brown kouzlo muže naší doby mi pomohl přivést zpět můj bývalý manžel. Prosím, kontaktujte ho, jeho e​​-mail: dr.brownspellhome@gmail.com

aquetelovespell@gmail.com or aquetelovespell@yahoo.com.his web sitehttp://auqetelovespell.webs.com

(Rita Brian, 5. 4. 2015 6:26)


My name is Rita Brian from United States i want to thank Dr. Aquete for bringing back my husband, we broke up for more than 4 month and he told me that he never want to see me in his life again. i love him so much to the extend that i could not do any thing again, i was confused and depress due to the love i had for him.i did everything i could do to have him come back to me but all went in vain. so i decided to contact a spell caster, i did not believe in spell casting i just want to try it may be it would work out for me. i contacted Dr. Aquete for help, he told me that he have to cast a love spell on him, i told him to start it. after 3 days my husband called me and started to apologize for leaving me and also he told me that he still love me. i was very happy and i thank Dr. Aquete for helping me get back my husband back to my hands. his spell is the the greatest all over the world, it was the love spell he cast on my ex that make him come back to me. all you ladies who want back the ex husband back i want you to contact Dr. Aquete at the following email address and get all your problem solve..No problem is too big for him to solve..Contact him direct at aquetelovespell@gmail.com or aquetelovespell@yahoo.com.his web sitehttp://auqetelovespell.webs.com/THANKS.

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:54)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

Centrum řešení

(DR OGBODU, 29. 6. 2013 14:24)

GET YOUR LOVER back. lost love spells call +2348073851115 psychic, herbalist healer, I helped people to solve their marriages, relationships and love problems with my powerful love spell. I must humbly say that I have a very high success rate for the following circumstances:
(1) Get your lost lover back
(2) Capture the heart of the one you love (3) Stop a divorce process
(4) to break a relationship and return to your lover
(5) Make the bond of love between you and the one you love strong and unbreakable
(6) marry the love of your life
(7) mend a broken love heart
(8) How to get scammer's and you want to recover you lost money.
(9) Divorce spell
(10)make your business flourish
11) if you always have bad dreams.
12) You want to be promoted in your office.
Call DR OGBODU +2348073851115 or EMAIL ogbodu.spelltemple@gmail.com

You can also ADD me to have an online instant chat with me via dr.ogbodu@yahoo.com

Re: Centrum řešení

(tucker stacey, 10. 6. 2014 5:29)

Mé jméno je tucker stacey.To je velmi radostné den mého života kvůli pomoci Dr.Trust poskytla mi tím, že mi pomáhá dostat mého bývalého manžela s jeho kouzla magie a láska. byl jsem ženatý už 6 let a bylo to tak hrozné, protože můj manžel byl opravdu mě podvádí a hledal pro rozvod, ale když jsem narazil na Dr.Trust e-mail na Internetu jak mu pomoci tolik lidí dostat své ex zpět a pomoci, řešení relationship.and, aby lidi, aby se v jejich vztahu šťastný. vysvětlil jsem mu situaci a pak vyhledat jeho pomoc, ale k mé největší překvapení mi řekl že mi pomůže s mým případem a zde teď oslavuju, protože můj manžel má změnit zcela nadobro. Vždycky chtějí být se mnou a nemůže dělat nic bez mé přítomnosti. jsem opravdu těší moje manželství, Jaká skvělá oslava. Já se držet na svědčit na internetu proto, že Dr.Trust je opravdu skutečné kouzlo záklon. : Potřebujete pomoc pak kontakt lékaře důvěru nyní VIA EMAIL Ultimatespellcast@yahoo.com nebo volání +2348156885231 nebo ultimatespellcast@gmail.com. Je jedinou odpovědí na problém a budete cítit šťastní ve vašem vztahu.

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:52)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

supremetemple@hotmail.com

(Dani Santo, 21. 1. 2015 10:07)

An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Dani Santo,i live in United Kngdom,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{supremetemple@hotmail.com}. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {supremetemple@hotmail.com},if">{supremetemple@hotmail.comm},if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the Dr PAPAr for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. {supremetemple@hotmail.com}, Thanks..

SVĚDECTVÍ

(pamela, 8. 10. 2015 9:50)

Jmenuji se Pamela Durell, nikdy jsem si nemyslela, opět usmívat, Můj manžel mě opustil s dvěma dětmi kvůli jiné ženě, veškerého úsilí přivést ho zpátky selhal Myslel jsem, že nebudu ho ještě nevidí, dokud jsem potkal paní volala Emilly, který mi řekl o kouzlo kolečka zvané Dr.OMOFUMA email omofumaspiritualtemple@gmail.com, Dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a já ho kontaktoval jsem a on mě ujistil, že v 48 hodin bude můj manžel vrátí ke mně, Za méně než 48 hodina můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění tvrdí, že je ti ďáblové práce, takže jsem stále překvapit dosud o tomto zázraku, pokud budete potřebovat pomoc
od něj ho můžete kontaktovat prostřednictvím: e-mail omofumaspiritualtemple@gmail.com~~HEAD=pobj. Vážený pane můj Bůh vám požehná za dobrou práci jste dělal v životech mnoha lidí, nikdy na tebe nezapomenu.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2), pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4), které chcete ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) ÚČETNÍ případu a bezpečnosti práce Kouzla:
(7) Chcete, aby váš manžel / manželka být
tvůj navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Byl jste scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze zpět.
(10), musíte kouzlo zastavit Rozvod?
(11) jsi byl nemocný nebo dis-schopný a potřebujete léčení?
(12) hsv lék
kontaktujte jeho e-mail teď ....

E-mail: omofumaspiritualtemple@gmail.com
Tento muž je velký dík za to, co jste udělal pro me.I BUDE POKRAČOVAT Chcete-li zkosit toto svědectví pro veřejnost v Internetu.

HE IS FOR REAL HE BROUGHT BACK MY HUSBAND

(MCCART, 23. 9. 2015 8:20)


Hello Every one that read my testimony i know that this are websites for comments and i don't want to abusive here or may be you think am here to make advert i just want to share this life experience with you all most of you might not believe in spell casting or think it evil which is never so that was what i also think at the first stage but when i get close to it i knew it never evil or bad even in the Bible there were spell caster who served God and also performs Miracle. just give it a little step of faith and things will change back for you. I really want to thank Dr Aluta for saving my marriage. My husband really treat me bad and left the home for almost 1 month, i was sick because of this and not my self any more so i told my friend about my husband situation then she told me to contact Dr Aluta a spell caster that he will help me bring back my husband then, i contacted him he told me that my husband is under a great spell of another woman. They cast a spell of return back of love on him, And he came back home for good and today we are happy family again. SHe helped me bring back my husband and i will want the world to contact him if you need any help here.(1) If you want your ex or divorce partner back.(2) if you always have bad dreams.(3) You want to be promoted in your office.(5) If you want a child spell or any disease you want it to get cured. you an reach him on his email traditionalspellhospital@gmail.com


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »