Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magie vůle a osobnosti

 

Silnou vůli musí člověk natrénovat. Musí se naučit ovládat se nejen duševně, ale i tělesně. Cílem je ovládnutí všech myšlenek. Jak tedy začít s vlastní vůlí pracovat? Náš zájem o určitou osobu nesmí být trvalý. Osvobozujeme se denně od přílišné sdílnosti vůči druhému člověku a nikoho se nesnažme k sobě upoutat. Nechtějte nikoho ovládat. Přestaňte se svěřovat se svými zájmy a myšlenkami, a nechte si je pro sebe. Nepodléhejte cizím vlivům, protože tak ztrácíte svou svobodnost a rozhodnost. Přesto se nesmíte chovat ke svému okolí nepřátelsky.
Každý skutek a čin i myšlenku někomu pomoci nejdřív dejte posoudit svému nitru a vlastní rozumové úvaze. Podle toho jednejte v životě. Snažte se být pravdomluvní, získáte u jiných, ale především sami u sebe. Nic zbytečně neodkládejte na zítřek. Tím se totiž vytváří odpor a nechuť k další činnosti. Svůj život podřiďte svým plánům. Nepřipusťte, aby na vás někdo útočil takzvaně na "dobrotu srdce". Buďte na sebe přísní a výsledky se dostaví.
Cvičení
Zvedněte pravou ruku do výše ramen a pomalu roztahujte prsty od sebe. Učíte se tím soustřeďěnosti. Nechte prsty roztažené poloze asi 20 sekund a pak rychle sevřete ruku v pěst. Cvičení střídavě provádějte pravou i levou rukou. Asi po dobu 6 minut. Cviky se provádějí každý den.
Cvičená paměť- co dokáže?
Zdokonalovat- to je to, co naše paměť neustále potřebuje, aby mohla prokazovat služby, které od ní požadujeme. Předpokladem je projevit zájem o určitou věc, protože každá způsobilost paměti úměrně roste se vzrůstajícím zájmem. Počet úkolů se musí stupňovat podle možnosti, ale pokaždé tak, jak se nám to nejlíp hodí..Např.při učení textu nazpaměť je lepší pro zapamatování přečíst ho alespoň 3x. Mozkové buňky tak mohou lépe ve svých komorách obsah textu ukrýt .Udělejte si pokus.
Zkuste si vzpomenout co jste zažili a dělali od včerejšího rána dosud. S kým jste mluvili a o čem? Někteří z vás zjistí, že od událostí uplynulo pár hodin a přitom si moc věcí nepamatují. To je doklad, že paměť přestává být bystrou. Paměť jde zlepšovat třeba psaním levou rukou (pokud jste praváci) a opačně Levou ruku začnete víc používat na způsob pravé i v ostatních činnostech.
Zkuste psát zprava doleva vaše celé jméno a přijmení, pak postupně celou abecedu. Až nebudete muset přemýšlet jak které písmeno napsat, zkuste psát i lehčí kratší věty. Brzy zjistíte, že paměť se stává lepší než tomu bylo dřív.
Zkoušejte si denně zapamatovat.co jste viděli a slyšeli. To má být v prvním týdnu obsah vašeho cvičení. Ale dejte si pozor na přepínání a rozeznávejte dobře skutečnou potřebu úlevy od pouhé nechuti ke cvičení.

Pozornost

Nic vám nesmí uniknout. při všem co děláte, musí vaše smysly pracovat naplno - ať se jedná o magické, rituální, nebo osobní úkony. Je zapotřebí aktivovat váš šestý smysl, který zachytí energetické změny ve vašem okolí. Pokud budete pozorně naslouchat uslyšíte v konverzaci hodně. Pokud budete taky pozorně sledovat a ne se jen dívat uvidíte mnohé. Uvidíte jak je energie v běžném životě zužitkována. Pozorností vycítíte "co je ve vzduchu." Pozornost znamená mít své jednání pod kontrolou.
Cvičení
Vyhraďte si jednu hodinu denně na to, abyste vědomě sledoval/a vše, co si myslíte, říkáte, děláte, cítíte. Později tentýž den si vše v klidu přehrajte, jako film ve své mysli. A sepište si své poznatky do knihy stínů.
Co jsem říkal/a?, Co jsem dělal/a?, Co jsem cítil/a čichem? Co jsem chutnala? , Na co jsem myslela? , Jaké jsem přitom měla pocity? , Čeho jsem se dotýkal/a?,...
Když budete opakovat cvičení několik dní, zjistíte, že ho začínáte automaticky opakovat i ve zbylém čase. Pamatujte,ale na to že jste pouhý pozorovatel, jak jednáte v situacích, jak jednáte s lidmi a jak reagujete na okolí. Měl/a byste se tak naučit kde přidat a kde ubrat.

Mysl a síla
Existuje popředí a pozadí mysli, v nichž se pohybují myšlenky různých frekvencí, přitom se všechny setkávají na společném rozhraní. Toto rozhraní představje prostor, ve kterém se uskutečňuje energie i hmota a je zároveň jejich nosičem. Tímto prostorem umožňujeme přenos veškeré projevené i neprojevené skutečnosti.
Cvičení na posílení své vůle
1. Cvičení provádějte k večeru nebo si trochu zatáhněte, zapalte si svíčku dejte ji před sebe a posaďte se. Klidně začněte dýchat a začněte počítáním dechů soustřeďovat se na dýchání. napočítejte do deseti a zase znovu.
2. Potom chvíli přirozeně dýchejte, cílem cvičení je ponořit se do temnoty nemyšlení. Zpočátku zjistíte, že mysl má tendenci pracovat nepřetržitě a vtahovat nás do myšlenek, které vstupují do naší mysli podle vlastní vůle. Nenásilně, ale odhodlaně je od sebe odrážejte a znovu a znovu se pokoušejte nastolit stav prázdné mysli. Můžete použít aktivní i pasivní ticho to znamená pustit si barokní hudbu nebo použít metronom nastavený na šedesát úderů za minutu - je to důležité, pokud vás ruší zvuky z ulice. Nebo můžete použít jen pouhé ticho.
3. Nejdřív se pokoušejte denně jen jen pár minut. Vynořující myšlenky nepotlačujte, ale nechte je odeznít. Smyslem je utišit popředí mysli.
4.Snažte se setrvat v tomto stavu tak dlouho, jak vám je to příjemné, dokud není stav přerušen. Potom se znovu několikrát nadechněte a a protáhněte se jako kočka. Zkuste si pocit klidu udržet i mimo cvičení.

Zaměřování a podněcování mysli
Nejlíp se provádí při aktivní činnosti, která nevyžaduje myšlenkové soustředění ve smyslu čtení, učení, ale např. houpaní se, pohled do ohně, pletení, zahradničení, uklízení, volné procházky - za předpokladu, že nic z toho se neděje ve spěchu. Je to aktivní meditace, která jako meditace zastavuje myšlenkovou činnost popředí mysli. Během aktivní meditace se vynoří problémy, které je potřeba řešit a zároveň i možná řešení. V tomto stavu si uvědomíme co v nás vytváří napětí, jaké máme bloky a co má schází, i někdy uvidíme co sobě nalháváme a čím nás kdo balamutí. Ve stavu aktivní meditace získáte prostor pro potřebné změny ve vašem životě.

Vizualizace- vytváření představy

Vizualizace je nejdůležitější součást čarování. Váš úmysl je nejdřív jako inspirace, potom je upraven představivostí i nadšením, potom touhou a schopností vcítit se a nakonec přetvořit v konkrétní výsledek, který se projeví do té míry, v jaké jste zvládli celý proces. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše. Vizualizace tvoří základ magie a může vnést do našeho života významné změny. Existuje několik stupňů a úrovní, které vyžadují soustředěný trénink, stejně jakákoliv jiná technika. Jakmile dosáhnete potřebné hloubky, uvidíte svoji potřebnou představu, i s otevřenýma očima.
Cvičení I.
1. Uvolněte se a ponořte se do meditace. vytvořte si před očima představu nekonečné černi. Na pozadí černého prostoru si vytvořte představu kruhu. Potom začněte po směru hodinových ručiček kruh vymazávat tak, že začnete u dvanáctky. Stejným způsobem kruh znovu utvářejte. Udržujte v mysli představu kruhu, než napočítáte do deseti, a potom ho znovu vymažte.
2. Pokud se vám během cvičení představa vytratí, několikrát se zhluboka nadechněte a začněte znovu. Nejdřív se vám asi dařit moc nebude, ale při opakovaném cvičení nakonec uspějete.
Cvičení II.
1. Začněte stějně jako v předcházejícím cvičení představou nekonečné černi. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli a začněte jí otáčet, jako byste si ji chtěl/a ze všech stran prohlédnout. vnímejte její povrch, velikost, barvu. Pokud není barevná vybarvěte ji. potom ji zkuste zvětšit i zmenšit, změňte materiál, ze kterého je.
2. Podržte si tuto představu, jak dlouho je vám příjemné, a pak se rozhodněte, kdy skončit. nenechte se rušit žádnými jinými myšlenkami. pokud vás přece jenom něco vyruší, začněte znovu od začátku, nebo se vraťte k cvičení později.
Cvičení III.
1. Opět začněte představou černi jako v prvním cvičení. Vytvořte si představu kruhu. Přeměňte kruh v kouli. Změňte kouli na ovoce. Pozorujte jak se vaše ruce dotýkají. oloupejte ho a ochutnejte. Žvýkejte ho, polkněte a sledujte jak prochází až do žaludku. Snězte tímto způsobem celé ovoce.
2. Když už jste zvládli představu ovoce, zkoušejte jiné typy a druhy představ. Jakmile získáte kontrolu nad svou vědomou vizualizací, můžete přejít k další fázi cvičení, kterou je vytváření pohyblivých představ, jako jsou ideje.
Cvičení IV.
1. Začněte meditovat obvyklým způsobem. Zvolte si určitý koncept - hledání, svoboda, experiment,..... rozímejte o výrazu zvoleného konceptu.
2. Vytvářejte v sobě představy situací a událostí, které podtrhují hodnotu zvoleného konceptu. Mějte stále na mysli záměr cvičení a nenechte se unést fantazií.
Cvičení V.
Pomocí techniky řízené vizualizace si vytvořte představu události, ve které budou figurovat lidé, s nimiž jste v pravidelném kontaktu, a kde vystoupí určitý fenomén. Buďte věcní, ale uvědomte si, že to, co nyní vkládáte do reality není běžný jev, jako někomu říci "ahoj" cestou na nákup. To, co zvolíte, by mělo být jednoznačné a důrazné a měli byste si to zapsat do knihy stínů. Umístěte danou událost do vybraného časového úseku např. do týdne.
Tato technika nevyžaduje jen vědomou kontrolu, ale i vzhledem k jejím neomezeným možnostem i určitý stupeň etičnosti. Mějte stále na mysli, že za následky toho, co necháte ve světe vědomě projevit, nesete odpovědnost. Vzpomeňte také na zákon Shody, Příčiny a Následku.! Tzn. každá akce plodí rovnocennou a zpětnou reakci. Zákon shody se nevztahuje jen na hmotnou úroveň, ale také na naše myšlenky a energii jako je řeč a nálada. Východní terminologie má pro tento výraz název KARMA. Karmu je možné napravovat vhodným myšlením a mluvením a konáním.

Záměr
Mějte stále na paměti, proč děláte to, co děláte. Buďte si vědomi svých motivů. Je nutno pracovat pečlivě a soustředěně, protože tak docílíte svého záměru. Každá myšlenka i čin ve vás postupně vyvolá odpověď, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Osobní síla
Vaše osobní síla představuje přirozený proces růstu coby důsledek vaší volby jít cestou magie. I když si to nebudte přát ostatní tuto změnu zaznamenají, protože osobní síla je energetické působení a během prvních let bude vyžadovat vaše velké nasazení, abyste se ho naučili zvládat. Tato energie vyzařuje z vašeho těla. Jejím iluzorním protějškem je arogance a zaujímaní postojů. S osobní silou jako takovou nejde manipulovat ( o to se bude pokoušet jen vaše ego).. Osobní síla je důsledek používat magii jako způsobu života. Osobní síla je nashromážděním vaší pozornosti, přípravy, záměru a schopnosti zaostření, které se skrze vás realizují.

Význam sugesce
Co si pod tímto pojmem představit, třeba člověka, který má takový dar výřečnosti, že svým hlasem ovlibní široké masy okolí a tito lidé jsou bez rozmyslu za ním. Je to jeho řeč, která na ně tak mocně zapůsobila sugestivním vlivem. Takoví lidé ovládají své okolí tajemnou silou sugesce. Ani projev sympatie není ničím jiným, než že podléháme vlivu síly osobnosti. Veškeré projevy lásky, úcty, důvěry, přátelství jsou náznakem sugestivního vlivu, jemuž se poddáme.
Autosugesce je obdobou sugesce jak po stránce vnitřní, tak vnější. Z centra mozku vychází fluidum, které se v případě autosugesce omezuje na vnitřní city, na vlastní konání, a osobní záležitosti. Je to vlastně přemluvení svého nitra tak, že všechno bez odmluvy přijme. Ten kdo si v sobě autosugesci vypěstuje ovládne celý svůj organismus. Vše se podřídí rozkazům, které udělí nejvyšší vůle.
Cvičení autosugesce
Nejlepším stavem je polobdělost, kdy už začínáme přecházet do polospánku. Hluboké ticho ložnice, šero nebo aspoň příšeří jsou nejvhodnější. Pomalým monotóním hlasem svého nitra si pomalu opakujte Jsem klidný/á, vše ustupuje do pozadí, starost mizí, nastupuje radost ze života.Víra je v tomto cvičení zvlášť potřebná. Během času se stane mechanickou a bude všude tam, kde vaše vůle rozkáže. Slova musejí být pronášena jen myšlenkou. Sluch by neměl být v činnosti, aby vás nevyburcovaldo bdělého stavu.
Autosugescí můžeme opravdu změnit celý svůj život. Čím více si budete svou představu umět zobrazit, tím budou účinky dříve splnitelné.Žádný plán ani myšlenka na dobrou budoucnost není nesplnitelná která by se nedala silou vůle a autosugescí uvést ve skutečnost. Mnozí lékaři uznali léčivou moc a sílu myšlenky a na tomto podkladě založili osvědčený systém psychoterapie.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dr.obohspellhom@gmail.com

(mary, 6. 4. 2014 6:03)


Nikdy jsem nevěřil v lásce kouzla , dokud jsem MET TOP kouzlo kolečko tohoto světa . On je opravdu silný a mohla by pomoci kouzlit přivést zpět ONE je pryč , ztracený, nechová milence a MAGIC PENÍZE kouzlo nebo SPELL pro dobrou JOB.I " M TEĎ HAPPY aživým svědectvím COS žena, kterou jsem chtěl provdat mě opustila 2 TÝDNY před svatbou a můj život byl UPSIDE DOWN COS Náš vztah byl zapnutý 2roky ... jsem opravdu miloval ho, ale jeho matka byla proti USA a měl k ničemu placenou práci . Takže když jsem se setkal s tímto kouzlem sesilatel , řekl jsem mu, co se stalo a vysvětlil situaci věci k němu .. Zpočátku jsem byl nerozhodnutý , skeptický a pochybné , ale já jsem prostě dal to zkusit. V 7 dnech, kdy jsem se vrátil do USA , moje přítelkyně (NOW manželka ) mi volala sama a přišel ke mně se omlouvat , že všechno bylo se vyrovnal s jeho matkou a rodinu a ona dostala novou pracovní pohovor , takže jsme se měli vzít .. I nevěřil, že to cos kouzlo kolečko pouze žádal mé jméno a moje kamarádky jméno a vše co jsem chtěl , aby udělal ... Tak jsme šťastně ženatý a čekáme NÁŠ malý kluk , a moje žena také dostal novou práci a naše životy STAL mnohem lépe . V případě, že někdo potřebuje kouzlo kolečko o pomoc , jeho e-mailovou adresu , dr.obohspellhome @ gmail.com ...... doufám, že vám pomůže ven naše příležitost ... Kontaktujte této velké kouzlo kolečko e-mailem : dr.obohspellhome @ gmail.com

THANKS TO THE GRATE DR UKOSE

(LARA MARK, 13. 3. 2014 0:52)

i am giving this testimony cos l am happy My name is mrs. Lara Mark from Houston,taxes.i never believed in love spells or magic until i met this spell caster once. when i went to Africa in December this year on a business summit. i ment a man called dr. UKOSE.He is powerful he could help you cast a spells to bring back my love’s gone,misbehaving lover looking for some one to love you, bring back lost money and magic money spell or spell for a good job.i’m now happy & a living testimony cos the man i had wanted to marry left me 3 weeks before our wedding and my life was upside down cos our relationship has been on for 2 years… i really loved him, but his mother was against me and he had no good paying job. so when i met this spell caster, i told him what happened and explained the situation of things to him..at first i was undecided,skeptical and doubtful, but i just gave it a try. and in 6 days when i returned to taxes, my boyfriend (is now my husband ) he called me by himself and came to me apologizing that everything had been settled with his mom and family and he got a new job interview so we should get married..i didn’t believe it cos the spell caster only asked for my name and my boyfriends name and all i wanted him to do… well we are happily married now and we are expecting our little kid,and my husband also got a new job and our lives became much better. in case anyone needs the spell caster for some help, email address ukosespelltemple@yahoo.com Great UKOSE i thank you very much thank you in 1000000 times.. if not you i would have been losted and wasted thank you. please make sure you contact him for any financial difficulties okay.. What a powerful man such as DrUKOSE.. he is so much powerful..\\ email him for any difficulties.. ukosespelltemple@yahoo.com

lalapumena@gmail.com

(testimony to you all the people in world i got married to my husband about, 25. 2. 2014 18:04)
i will love to share my testimony to you all the people in world i got married to my husband about 2 year ago we start having problems at home like we stop sleeping on the same bed,fighting about little things he always comes home late at night,drinking too much and sleeping with other women out side i have never love any man in my life except him. he is the father of my child and i don't want to loose him because we have worked so hard together to become what we are and have today .few month ago he now decided to live me and the kid,being a single mother can be hard sometimes and so i have nobody to turn to and i was heart broken.i called my mom and explain every thing to her,my mother told me about DR. LALA how he helped her solve the problem between her and my dad i was surprise about it because they have been without each other for three and a half years and it was like a miracle how they came back to each other. i was directed to DR. LALA on his email:lalapumena@gmail.com and explain everything to him,so he promise me not to worry that he will cast a spell and make things come back to how we where so much in love again and that it was another female spirit that was controlling my husband he told me that my problem will be solved within two days if i believe i said OK So he cast a spell for me and after two days my love came back asking me to forgive him i Am so happy now. so that why i decided to share my experience with every body that have such problem contact Dr LALA the great spell caster on his email addresses lalapumena@gmail.com


osobaspelltemple@gmail.com

(Andy Sowers, 24. 2. 2014 16:10)


An amazing testimony on a spell caster who brought my wife back to me.. My name is Andy Sowers,i live in Australia,and I'm happily married to a lovely and caring wife,with two kids.A very big problem occurred in my family seven months ago,between me and my wife.so terrible that she took the case to court for a divorce.she said that she never wanted to stay with me again,and that she didn't love me anymore.So she packed out of my house and made me and my children passed through severe pain. I tried all my possible means to get her back,after much begging,but all to no avail.and she confirmed it that she has made her decision,and she never wanted to see me again. So on one evening,as i was coming back from work,i met an old friend of mine who asked of my wife.So i explained every thing to her,so she told me that the only way i can get my wife back,is to visit a spell caster,because it has really worked for her too.So i never believed in spell,but i had no other choice,than to follow her advice. Then she gave me the email address of the spell caster whom she visited.{osobaspelltemple@gmail.com }. So the next morning,i sent a mail to the address she gave to me,and the spell caster assured me that i will get my wife back the next day.What an amazing statement!! I never believed,so he spoke with me,and told me everything that i need to do. Then the next morning, So surprisingly, my wife who didn't call me for the past seven {7}months,gave me a call to inform me that she was coming back.So Amazing!! So that was how she came back that same day,with lots of love and joy,and she apologized for her mistake,and for the pain she caused me and my children. Then from that day,our relationship was now stronger than how it were before,by the help of a spell caster. So, i will advice you out there to kindly visit the same website {osobaspelltemple@gmail.com },if you are in any condition like this,or you have any problem related to "bringing your ex back. So thanks to the osobaspelltemple@gmail.com for bringing back my wife,and brought great joy to my family once again. osobaspelltemple@gmail.com

osobaspelltemple@gmail.com

( My Name is Erick Wilson, 24. 2. 2014 16:08)My Name is Erick Wilson..I never believed in Love Spells or Magics until I met this special spell caster when i went to Africa to Execute some business..He is really powerful..My wife divorce me with no reason for almost 4 years and i tried all i could to have her back cos i really love her so much but all my effort did not work out.. we met at our early age at the college and we both have feelings for each other and we got married happily for 5 years with no kid and she woke up one morning and she told me she’s going on a divorce..i thought it was a joke and when she came back from work she tender to me a divorce letter and she packed all her loads from my house..i ran mad and i tried all i could to have her back but all did not work out..i was lonely for almost 4 years…So when i told the spell caster what happened he said he will help me and he asked for her full name and her picture..i gave him that..At first i was skeptical but i gave it a try cos h ave tried so many spell casters and there is no solution…so when he finished with the readings,he got back to me that she’s with a man and that man is the reason why she left me…The spell caster said he will help me with a spell that will surely bring her back.but i never believe all this…he told me i will see a positive result within 3 days..3 days later,she called me herself and came to me apologizing and she told me she will come back to me..I cant believe this,it was like a dream cos i never believe this will work out after trying many spell casters and there is no solution..The spell caster is so powerful and after that he helped me with a pregnancy spell and my wife got pregnant a month later..we are now happy been together again and with lovely kid..This spell caster has really changed my life and i will forever thankful to him..he has helped many friends too with similar problem too and they are happy and thankful to him..This man is indeed the most powerful spell caster have ever experienced in life..Am Posting this to the Forum in case there is anyone who has similar problem and still looking for a way out..you can reach him here: osobaspelltemple@gmail.com ..... CONTACT THIS POWERFUL SPELL CASTER TODAY VIA EMAIL:osobaspelltemple@gmail.com

www.skola-magie.cz

(Kristýna, 5. 5. 2013 11:59)

Ahoj já vám můžu doporučit i tenhle web www.skola-magie.cz jsem u nich ve škole magie, mají jí online a je supr, mají i kurzy magie online a eshop s kouzly.

Jak mohu dostat své milence zpět

(Sophia, 14. 1. 2014 13:18)

Zdravím vás všechny na této stránce mi to přináší tolik radosti a štěstí dnes, takže jsem se rozhodl podělit o své štěstí a svědectví vám všem , jmenuji se Sophia jsem z New Yorku, jsem 52 let vdaná i pana George Cranor je na sever Amerika jsme 3 vyrostli děti a vnoučata , před 2 lety můj manžel řekl, že potřebuje rozvést , že již nemá zájem v manželství, které bylo , jak mě můj manžel opustil s dětmi , i cestovat do Afriky s přítelem na návštěvu jeho manžel v Africe Vánoční oslava tam dostat jsem narazil na mocné kouzlo kolečka , která pomáhají lidem opravit své rozbité manželství a vztah ,kouzlo kolečko se nazývá DOCTOR OBALLA , že je velmi silný , že kouzlo pro mě a řekl mi, že i by se měl vrátit do své země můj manžel se na mě čeká doma , když jsem se vrátil do New Yorku, myslel jsem, můj manžel s dětmi čeká na můj příchod můj manžel se mi omlouvat , a my jsme šťastně ženatý teď jsem velmi rád, že jsem se nikdy nezapomene tento mocný kouzlo ošetřit , pokud i vy potřebujete jeho pomoc mu kontakt se svým e-mailem : oballaspelltemple@hotmail.com

ozigolotemple

(ozigolotemple, 19. 12. 2013 23:22)

Minulý týden Dr ozigolo velký kouzlo kolečko přivedl můj manžel ke mně domů náhle poté, co byl rozvedený po dobu několika let. On si vzal druhou ženu, ale to rozpadlo a on se vrátil ke mně po 3 dny od Dr. Jack kouzlo, aby ho zpátky, a to opravdu funguje. On přišel k víře v Dr ozigolo během tohoto je čas. I když jsem se snažil, aby se vzdali, Dr. ozigolo vždy mě přivedl zpátky. Miluji Dr. ozigolo, kdo dělá všechny věci nové. Dávám mu všechno chválu, on také se specializuje na všechny druhy kouzla podobně,
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud budete mít vždy špatné sny.
(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.
(4) Chceš ženy / muži běžet po vás.
(5) Pokud budete chtít dítě.
(6) Chcete-li být bohatí.
(7) Chcete-li svázat svého manžela / manželku
bude vaše navždy.
(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.
(9) Bylinná péče
(10) Pokud můžete být schopni uspokojit svou ženu
sex touha kvůli nízké reakce.
(11) Je-li vaše menstruace odmítají vyjít
den, předpokládám, nebo přes toků.
(12) Je-li vaše práce odmítnou platit, lidé kvůli vám?.
(13) vyřešit problém s půdou a získat ji zpět.
(14) Líbilo se vaše rodina Denny si o svém právu?
(15) Ať lidé poslouchat má slova a dělat to, které.
(16) Máte nízký počet *****

kontaktujte Dr ozogolo prostřednictvím e-mailu; ozigolotemple@gmail.com

kontaktujte ho za každou pomoc

( wayne angela, 21. 11. 2013 4:57)

My Name wayne angela .
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu. Byl jsem ve vztahu k 4yrs s mým přítelem a všechno šlo tak sladký jsem ho milovala a já jsem věřil, že mě miluješ ho víc než cokoliv jiného v tomto světě po chvíli jsem si všiml nějaké změny v něm , takže jsem věděl, že něco není v pořádku Snažil jsem se , prosím mu bylo v několika , ale přesto ne outcome.shortly jsem si všiml , že vidí jinou dívku snažil jsem se mu vysvětlit , že jsem ho milovala tak moc , ale on se ani listen.one den jsem četl svědectví o podobném případě osoba svědčící o dobré práci tohoto skvělého doktora Ozalogbo i když jsem nevěřil, že jsem byl přesvědčen, že můj přítel , takže jsem se s ním a dejte mu vědět, všechny moje problémy a on řekl, že jsem neměl strach jsem si, že všechno bude v pořádku pro mě, a stejně jako řekl 2dny můj milenec byl zpět k muži , které jsem znal předtím, díky tobě velký Dr Ozalogbo , takže pokud se chystáte přes podobný problém , jako je tento , kontaktujte ho i vám zaručit , že vám pomůže tady , jeho email: ozalogboshrine @ gmail . com .

ozalogboshrine@gmail.com

(angela Hazelwood, 21. 11. 2013 4:43)

angela Hazelwood
Chci svědčit o dobré práci Dr. ozalogbo , kteří mi pomohli k dosažení věc, nikdy jsem si myslel, že bude mít znovu.
Poté, co byl ve vztahu s Jakem po dobu pěti let , on se rozešel se mnou, jsem dělal všechno možné, aby ho přivést zpátky , ale všechno bylo marné , chtěla jsem ho tak kvůli lásce mám pro něj, prosil jsem ho se vším jsem sliby , ale on odmítl . Vysvětlil jsem mu svůj problém s někým, on-line , a navrhla , že bych měl kontaktovat kouzlo kolečko , které by mi mohl pomoci seslat kouzlo , aby ho zpátky, ale já jsem ten typ , že nemají věří v kouzlo , neměl jsem na vybranou , než to zkusit , Myslel jsem kouzlo kolečko s názvem dr ozalogbo a já ho e-mailem , a on mi řekl, že tam nebyl žádný problém , že všechno bude v pořádku , než dva dny , že můj ex se vrátí ke mně , než dva dny vrhl kouzlo a překvapivě ve druhém den , to bylo asi šestnáct hodin . Můj bývalý mi volal , byl jsem tak překvapen , jsem odpověděl na volání a vše, co řekl , že byl moc líto všeho, co se stalo , že chtěl, abych se k němu vrátit , že mě miluje tak moc . Byla jsem tak šťastná a šel k němu , to bylo, jak jsme začali žít spolu šťastně znovu. Od té doby jsem udělal slib, že někdo vím, že mají vztah problém, byl bych pomoci této osobě odkazem ho, aby jedinou skutečnou a mocné kouzlo kolečka , kteří mi pomohli s mým vlastním problémem a který je odlišný od všechny falešné ty tam . Někdo mohl potřebovat pomoc kouzla kolečka , jeho email: ozalogboshrine@gmail.com , můžete ho e-mailem , pokud budete potřebovat jeho pomoc ve vašem vztahu nebo tak něco. Nikdy nemůže přestat mluvit o Vy, pane .

spell caster

(shaij, 8. 11. 2013 14:07)

Nevím, jak jsi to udělal, ale jste to udělal. Můj muž se vrátil do
Týden poté, co jste Ultimate Return My Love Spell x 3. nakonec
dumpingové tu druhou ženu. On řekl, že nemůže přestat myslet na mě.
Říkal, že přemýšlel o mě každý den NON-STOP! Pořád nemůžu
uvěřit. Přeji si, abych tě našel dřív, než jsem zaplatil tolik peněz
jiné stránky a kouzelníky. Budeme se na dnešní večerní koncert a
Tento měsíc jsme se chystáte do Las Vegas, myslím, že je to překvapení, protože
on mluvil o manželství v poslední době. díky kněze ogbodo vás
můžete kontaktovat na jeho e-mailovou ogbodo@gmail.com kněze...

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,

Jak jsem dostal ex zpět s pomocí Dr. Oboh

(Rose, 1. 11. 2013 19:27)

Ahoj všichni, jsem Rose jsem z Ukrajiny a chci poděkovat Dr.Oboh pro výrobu můj bývalý vrať se ke mně po třech letech, pokud máte jakýkoliv problém kontaktu obohspiritualtemple.org @ gmail.com. Ten vám pomůže s reálným kouzlo, které může přivést zpět svého manžela a budete mít podporu ve vašem pracovním místě. a mnoho dalších věcí,

OKUTEMPLE@HOTMAIL.COM

(santo, 28. 10. 2013 12:13)

Mé jméno je SANTO Westley .. Nikdy jsem věřil v kouzla lásky a magie, dokud jsem nepotkal tuto zvláštní kouzlo kolečko , když jsem se kontaktovat tohoto muže jménem okutemple@hotmail.com provést nějakou práci .. On je opravdu silný .. Moje žena mě rozvod bez důvodem pro téměř 4 roky a snažil jsem se vše, co jsem mohl, abych ji mít zpátky protože jsem opravdu rád ji tak moc , ale všechny mé úsilí nevyšlo .. jsme se setkali v našem raném věku na vysoké škole , a oba máme city pro sebe navzájem a my šťastně oženil po dobu 5 let s žádným klukem a ona se probudila jedno ráno a ona mi řekla, že se to děje s rozvodem .. jsem si myslel, že je to vtip a když se vrátila z práce , že řízení se mnou o rozvodu dopis a sbalila všechny své zatížení od mého domu .. běžel jsem blázen , a já se snažil všechno, co jsem mohl mít zpátky , ale všechno nevyšlo .. byl jsem osamělý téměř 4 roky ... Takže když jsem řekl , co se stalo kouzlo kolečko řekl, že mi pomůže, a požádal o její plné jméno a její obraz .. dal jsem mu, že .. Zpočátku jsem byl skeptický, ale dal jsem to zkusit cos se snažil tolik kouzlo kolečka a neexistuje žádné řešení ... takže když skončil s čtení , se vrátil se mi, že je to s mužem a že člověk jedůvod, proč mě opustila ...kouzlo kolečko řekl, že mi pomůže s kouzlo, které jistě přinese své back.but nikdy jsem přesvědčen, to vše ... on mi řekl, že bude vidět pozitivní výsledek během 3 dnů .. o 3 dny později , zavolala mi sama a přišel ke mně apologiz


thank you

(becky, 16. 8. 2013 17:07)

am becky from ukrain i want to thank amumu for making my ex coming back to me after three years, if you have any problem contact amumuspelltemple@gmail.com. he can help you with real spell that can bring back your husband and make you to get promotion in your working place. and many other thing,

Centrum řešení

(DR OGBODU, 29. 6. 2013 14:25)

GET váš milenec zpět. ztracené lásce kouzla zavolat +2348073851115 psychické, bylinkář léčitel, jsem pomáhal lidem řešit jejich manželství, vztahy a milostné problémy s výkonným kouzlo lásky. Musím pokorně říci, že mám velmi vysokou úspěšnost v následujících případech:
(1) Pořiďte si ztracené milence zpět
(2) Zachycení srdce člověka, kterého milujeme (3) zastavit rozvodu proces
(4) rozbít vztah a vrátit se do svého milence
(5) Proveďte pouto lásky mezi vámi a tím, koho milujete silnou a nerozbitný
(6) se provdala za lásku svého života
(7) spravit zlomené srdce lásky
(8) Jak se dostat na podvodníky je a chcete obnovit ty ztracené peníze.
(9) Rozvod kouzlo
(10), aby vaše podnikání vzkvétat
11), pokud budete mít vždy špatné sny.
12) Chcete-li být podporováno ve vaší kanceláři.
Zavolejte DR OGBODU +2348073851115 nebo e-mail ogbodu.spelltemple@gmail.com

Můžete také přidat mne mít on-line chat s okamžitou mě přes dr.ogbodu@yahoo.com

dodoplaceofservation@yahoo.com

(blessing, 21. 6. 2013 2:34)I am Miss Tricia.,From united states of America.I will start by saying to all that have experience heart break and also cant do with out there lover should please stop here and read up my story, So as you will know how to go solving or getting your ex back from this spell caster..AND AGAIN I WILL WANT TO ALSO TELL ALL THAT THIS SPELL CASTER I WILL WANT TO TELL THE WHOLE WORLD ABOUT IS HARMLESS AND DO NOT HAVE ANY SIDE EFFECT, BUT TO RESTORE AND GIVE YOU BACK WHAT YOU DESERVE, COS WHEN I MEET WITH THIS SPELL CASTER THAT WAS INTRODUCED TO ME BY THE WIFE OF MY BOSS IN MY WORKING PLACE, HE MADE IT CLEAR THAT HE CAN CAST SPELL ON SO MANY OTHER PROBLEMS EXCEPT IN GETTING YOUR EX OR MAKING YOUR LOVER TO LOVE YOU MORE THAT WILL SUITE YOU. Last year December, My lover was cheating on me and was not also give me the attention that a man should give to a woman,And really that was troubling my mind and tearing my heart apart to the extent that i was not concentrating in the office the way i use to before the break up by my lover.And before that incident,I always see how my boss use to love his wife so much. I was binging to think that i was not doing the right thing to him that will make him love me forever,So i really gathered my courage and went to my boss wife office to ask her the secret that made her husband love her so dearly,In the first place she refused in telling me,She asked me why i am asking her such a question,That if is it not normal for every man to love his wife.I told her the reason that made me ask her about this question,That my lover started cheating on me lately,When i knelt down before her for her to see my seriousness in this issue that i went to ask her,She opened up to me by telling me that i should not tell anybody about what she want to tell me,The wife to my boss started to say to me that she used a very powerful spell on his husband to love her,And the spell that she used is harmless, But the spell is just to make him love her and never to look for any other woman except her. I QUICKLY ASK HER HOW DID SHE GET TO KNOW THIS GREAT,POWER,DURABLE AND PERFECT WORK SPELL CASTER,she said that a friend of hers also introduce her to him. Then i also ask her how i can meet with this spell caster.SHE SAID EVERYTHING TO ME,THAT THE NAME OF THIS SPELL CASTER IS Dr. dodo Mopa TEMPLE.My next question to her was how can i get this wonderful spell caster,She said she is going to give me the email of the spell caster for me to contact him for my problem,Really she gave to me this spell caster email and i contacted him and explained all to him,And after every thing that needed to be done by the spell caster, In the next two days, My lover that hated me so much came to house begging for forgiveness and i was so glad that i have finally gotten my heart desire..I was so grateful to this spell caster for what he has done for my life.. So i made a promise to him that i will always continue telling the world about his wonderful work towards me and also to other that came to you before and also the people that will also get to you from my story that i narrated online now..I will want to say to the entire world that you should not cry over noting again, That there is a great man that has been helping individuals to restore there Joy and smile in there faces !! The direct email to get this man is : dodoplaceofservation@yahoo.com ,This is what i want to tell you all out there,That is thinking that all hope is lost OK..Thanks

dodoplaceofservation@yahoo.com

(just, 17. 6. 2013 18:56)

I don't just know how to start am just short of word's and happy that i celebrate my Esther with my wife,Due to the help of Dr dodo ,This Dr dodo has brought back happiness into my life that i have lacked for year,My name is Maxwell am from the United State of America,Am just so happy today and today has been the happiest day of my life and this happiness has brought me joy and am so happy,Because Dr dodo brought back my lover Tricia into my arms without any delay,After my lover left me for good 2years,i was in deep pain and always thinking because i truly loved Tricia,Until a faithful day listen to the radio due to boredom,Then in which i had a lady shouting in happiness about the great thing Dr dodo has done how Dr dodo brought back her lover back into her arms within 36hours,when i had that goodness i decided in contacting Dr dodo immediately,Because i was desperate in getting in touch with him,So i got in touch with him,Which then i told him my problem and he promised in bringing back Tricia back to my arms within 24hours,And then when i had that Tricia would be back to my arms within 24hours i was so happy and waiting to feel Tricia,And really Tricia came into my arms within 24hours,Begging me for forgiveness,i was so happy when i saw Tricia now my lover is fully back to my arms due to the help of this great man Dr dodo who has bought back happiness into our great country(Usa)Please friend in need of help you don't need to go far all you need to do is for you to kindly contact Dr dodo dodo for help,Because he his trustworthy and straight forward,You can contact him on his private mail,dodoplaceofservation@yahoo.com

jaja12demonsspell@yahoo.com

(Andy Sowers, 17. 6. 2013 18:52)Am now happy happy and happy, my name is Pamela from Canada I believe Dr dodo now, After so many comments on how Dr dodo helped alot of people got back their Ex, Jobs and properties, i contacted him and tell my story of how a lady broke my relationship, Been married for 8yrs and with 3kids, suddenly my Husband moved out and told me never to contact him again, i was so heart broken, depressed and sad, after all the story, Dr dodo told me to put my mind at rest and told me that all my problems will be solved within 2days , i was still hoping until Dr called me again for my husbands picture and told me, i will have to get some items and i did all he asked me, on Sunday morning David came home by himself and knelt down to beg me, weeping bitterly and asked for forgiveness, i did forgive him and i told Dr odia about everything and he said all he wants from me is to share the good news with the world so people out there , here is a prove that real casters are still online, for any kind of problems that need solutions, contact Dr dodo : dodoplaceofservation@yahoo.comagagulovespell@gmail.com

(cynthia, 7. 6. 2013 11:00)

i třeba můj ex zpět za dobrou velmi mocné kouzlo kočky nyní
Jmenuji se Cynthia a můj bývalý přítel kopačky mi před 8 měsíci poté, co jsem ho chytil, že má poměr s někým jiným a urážlivé ho. Chci ho zpátky v mém životě, ale on odmítne přijít do kontaktu se mnou. Byl jsem tak zmást a nevím, co mám dělat, tak jsem navštívila internet za pomoc a já jsem viděl, svědectví o tom, jak kouzlo kolečko jim pomohou dostat své ex zpět, takže jsem se obraťte na kouzlo kolečko a vysvětlit své problémy s ním. .... že kouzlo pro mě a mě ujišťují, 3 dny, že můj ex se vrátí ke mně ak mému překvapení největší třetí den mého peter zaklepala na dveře a prosit o odpuštění. Jsem tak šťastná, že moje láska je zase zpátky a nejen to, jsme před svatbou. Ještě jednou děkuji agagu kouzlo kolečko, jste opravdu talentovaný a nadaný kontakt jeho email: agagulovespll@gmail.com


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

následující »